Perekonnaõpetuse tööraamat gümnaasiumile

Maret Ney
Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2016

Perekonnaõpetuse tööraamat esitab igas peatükis küsimusi, millele tihti puuduvad ühesed vastused, kuid mis annavad võimaluse arutleda, argumenteerida ja mõtiskleda erinevate perekonda puudutavate aspektide üle. Tööraamatu keskseks eesmärgiks on arendada noortes oskust väärtustada iseennast, oma lähedasi ja erinevaid inimestevahelisi suhteid. Õppematerjalis on rohkelt erineva suunitlusega küsimusi ja ülesandeid, mis toetavad nii individuaal-, rühma- kui ka paaristööd ning IKT vahendite kasutamist.

  • Kogenud ja tunnustatud autor.
  • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
  • Õpetab väärtustama iseennast ja oma suhteid.
  • Õpetab teisi inimesi austama.
  • Toetab individuaaltööd.
  • Toetab rühma- ja paaristöid.
  • Kõneleb ausalt ja selgelt inimestevahelistest suhetest.

Autorist

Maret Ney on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste hnstituudi õpetaja eriala ning töötas pikalt Tallinna Prantsuse lütseumi õpetajana. Maret on koostanud õppematerjale ning koolitanud õpetajaid erinevatel perekonnaõpetuse teemadel.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Tööraamatu leiate kategooriast Perekonnaõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/perekonnaopetus/