Hea klient! Kooli algusega seotud tellimuste kasvu tõttu võib arve väljastamine ja kauba tarne tavapärasest veidi kauem aega võtta. Täname mõistva suhtumise eest! Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada tellimiskeskkonda.

Riigikaitse. Õpik gümnaasiumitele ja kutseõppeasutustele

Pehme köide, värviline, A4, 2024

Uus riigikaitse õpik annab riigikaitsealaseid teadmisi ja oskusi. Riigikaitse kursusel jagatakse noortele teadmisi sõjaajaloost, rahvusvahelistest organisatsioonidest, elanikkonna kaitsest ning esmaabist.

Õpilased õpivad mõistma sõjaliste konfliktide mõju ühiskonnale ja inimeste saatusele ning analüüsivad sõja tagajärgi ja seoseid ühiskondlike protsessidega. Õppesisu hõlmab ka Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis ning tänapäeva sõjalisi kriise, sõdasid ja relvakonflikte. Õpik tutvustab ka Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ning riigikaitse juhtimist, sealhulgas Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesandeid ning struktuure. Samuti käsitletakse kaitseväeteenistust ja selle erinevaid vorme.

Õpik pakub põhjalikku teadmiste pagasit riigikaitse valdkonnas ning aitab õpilastel mõista laiapindse riigikaitse olulisust ning Eesti riigikaitsepoliitika põhimõtteid. Kursuse eesmärk on tugevdada noorte sidet riigiga ja anda uusi teadmisi lõimingus teiste sotsiaalainetega (nt ajalugu, ühiskonnaõpetus).