Usundiõpetus I, II ja III kooliastmele

Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”

Olga Schihalejev, Nete Tutsu, Helene Toivanen, Greete Palksaar, Aleksandra Sooniste
Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016

Usundiõpetuse tööraamat esimesele kooliastmele „Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused“ aitab lapsel avastada religiooniga seotud nähtusi, mõista tema kõrval elavaid teistsuguse maailmavaatega inimesi, mõelda enda jaoks selgemaks olulisi küsimusi ning avastada erinevate lugude ja traditsioonide tähendusi. Tööraamatu ajalise selgroo moodustab pühade aastaring, milles on põimunud rahvakombestik ja kristlik sisu: lõikustänupüha, hingedeaeg, jõulud, vastlad, munadepüha ehk ülestõusmispüha, nelipühad ehk suvisted, jaanipäev ehk leedopäev. Lisaks kohtub õpilane eri religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib.

 • Aitab vastata lapse loomulikele eksistentsiaalsetele küsimustele, keskendudes väärtuskasvatusele.
 • Tutvustatakse eri religioonide esindajaid lapse vaatepunktist.
 • Tööraamat järgib pühade aastaringi, põimides omavahel rahvakombestiku ja kristliku sisu.
 • Kogemuspõhised praktilised ja loovad ülesanded.


Usundiõpetuse õpik II kooliastmele “Kohtumised. Väärtused ja valikud”

Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband, Aleksandra Sooniste
Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2020

II kooliastme usundiõpetuse õpik “Kohtumised. Väärtused ja valikud” on järg I kooliastme tööraamatule “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega.

 • Ladusas ja eakohases stiilis esitatud ainulaadne väärtusõpetusel põhinev materjal.
 • Saab kasutada ka lisamaterjalina ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.
 • Väärtuste temaatikat avatakse köitvate ja empaatiat arendavate isikulugude kaudu.
 • Esindatud on nii kristlik kui ka mittekristlik traditsioon.
 • Iga peatüki juures on välja toodud põhimõisted ja faktid.
 • Inspireerivad ülesanded, mis suunavad arutlema ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.

UUS! Usundiõpetuse õpik III kooliastmele “Kohtumised. Üks maailm, erinevad religioonid”

Olga Schihalejev, Toomas Jürgenstein, Erki Lind
Pehme köide, värviline, A4, 2024

Praeguses globaliseeruvas ja üha kirjumaks muutuvas maailmas on väga oluline tunda religioone nii oma kaasteeliste, kultuuri kui ka poliitiliste sündmuste mõistmiseks, aga see aitab ka oma maailmavaate ja elu suurte küsimuste üle mõtiskleda. Maailma usundeid tutvustav usundiõpetuse õpik sobib kasutamiseks nii III kooliastmes kui ka gümnaasiumis ning on väärtuslik lisamaterjal ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides.

 • Õpik käsitleb tuntumaid usundeid (judaism, kristlus, islam, hinduism, budism), lisaks ka väiksemaid usundeid (näiteks šintoism) ning paari lähiminevikus tekkinud religiooni.
 • Õpiku eripäraks on religioonide sisemise mitmekesisuse avamine vastava religiooni õpetuse ja elatud usu pingeväljas, jälgides nii religioonide kujunemislugu kui ka erinevaid avaldumisvorme tänapäeval.
 • Tähelepanu pööratakse sellele, kuidas religioon avaldub kultuuris, kuid ka religiooni kokkupuutepunktidele poliitika ja teiste eluvaldkondadega.
 • Empaatiavõimet ja tolerantsust aitavad kujundada lood praegustest või lähiajaloo inimestest, kes on oma religiooni paljudele tähenduslikuks muutnud.
 • Iga religiooni juures vaadatakse ka, kuidas see tegeleb mõne olulise eksistentsiaalse küsimusega, mis on ka noorte jaoks aktuaalsed.
 • Eesti usulise maastiku kirjeldus leiab samuti kajastamist, kuid seda vaid põgusalt, sest see teema väärib eraldi õpikut.
 • Õpiku ülesanded suunavad uurima ja analüüsima allikmaterjale, ärgitavad debateerima aktuaalsetel teemadel, innustavad looma ning allikakriitiliselt lisainfot otsima.

Usundiõpetuse õpik gümnaasiumile ilmub 2025/2026. õppeaastaks!


Autoritest

Olga Schihalejev on Tartu ülikooli religioonipedagoogika kaasprofessor. Ta on töötanud usundiõpetuse õpetajana erinevates koolides nii gümnaasiumis kui ka põhikoolis Pärnus, Viljandis ja Tartus ning on mitmete õpikute ja metoodiliste materjalide autor.

Nete Tutsu on lõpetanud religioonipedagoogika magistrantuuri usuteaduse instituudis ja töötanud Viimsi koolis kultuuriloo õpetajana. Praegu töötab Nete püha Johannese koolis õpetajana.

Greete Palksaar on töötanud usuõpetuse õpetajana algklassides. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis religioonipedagoogika magistrantuuri ja tal on teoloogia bakalaureusekraad.

Helene Toivanen on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala ja õpetanud usundiõpetust nii Eesti kui ka Soome lastele, alates algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuklassideni.

Aleksandra Sooniste on Tartu Katoliku Hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas magistriõpingud religioonipedagoogika alal. Tema peamiseks erialaseks uurimisvaldkonnaks on konstruktivistlik õpikäsitlus ja probleemõpe.

Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband ja Aleksandra Sooniste kirjutasid koos teise kooliastme usundiõpetuse õpiku. Tegemist on äärmiselt tugeva autorite koostööga: Olga töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina, Merike on Rakvere eragümnaasiumi õpetaja ja Aleksandra Tartu Katoliku Hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja.

Erki Lind on Tartu ülikooli võrdleva usundiloo lektor. Lisaks on ta olnud õpetaja mitmes koolis ning õpetanud usundilugu, ajalugu, kirjandust ja filosoofiat.

Toomas Jürgenstein on alates 1996. aastast õpetanud usundiõpetust Hugo Treffneri gümnaasiumis. Ta on mitmete usundiõpetuse õpikute autor, lisaks on tema sulest ilmunud arvukalt artikleid usundiõpetuse kohta. Ka tema kirjutatud Avatud Uskliku sarja raamatud on tugeva pedagoogilise kallakuga.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Usundiõpetuse materjalid leiate kategooriast Usundiõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehel: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/usundiopetus