Usundiõpetus I ja II kooliastmele

Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”

Usundiõpetuse tööraamat esimesele kooliastmele „Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused“ aitab lapsel avastada religiooniga seotud nähtusi, mõista tema kõrval elavaid teistsuguse maailmavaatega inimesi, mõelda enda jaoks selgemaks olulisi küsimusi ning avastada erinevate lugude ja traditsioonide tähendusi. Tööraamatu ajalise selgroo moodustab pühade aastaring, milles on põimunud rahvakombestik ja kristlik sisu: lõikustänupüha, hingedeaeg, jõulud, vastlad, munadepüha ehk ülestõusmispüha, nelipühad ehk suvisted, jaanipäev ehk leedopäev. Lisaks kohtub õpilane eri religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib.

 • Iga teema juures leidub
  • lugu kristlikust traditsioonist;
  • lugu mittekristlikust traditsioonist;
  • kohtumine ühe religiooni esindajaga;
  • ühe püha tutvustus.
 • Ülesannetes seostatakse iga teema õpilase enda kogemusega.
 • Praktilised ja loovad ülesanded.


Usundiõpetuse õpik II kooliastmele “Kohtumised. Väärtused ja valikud”

Vaata näidislehekülgi!

II kooliastme usundiõpetuse õpik “Kohtumised. Väärtused ja valikud” on järg I kooliastme tööraamatule “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega. Väärtuste temaatikat avatakse erinevate religioossete ja maailmavaatelise taustaga inimeste  lugude kaudu. Õppekava selgroo moodustavad kardinaalvoorused, iga vooruse kohta on lugu vanast ajast, lähiajast ja kaasajast, esindatud on lugu kristlikust ja mittekristlikust traditsioonist. Iga tunni juures on välja toodud põhimõisted ja faktid ning lisatud inspireerivad ülesanded, mis suunavad õpitava väärtuse üle arutama ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.

 • Sobib lisaks usundiloo tunnile kasutamiseks lisamaterjalina ka ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.

Autoritest

Olga Schihalejev töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina. Ta on töötanud ka usundiõpetuse õpetajana Pärnus, Viljandis ja Tartus ning on mitmete õpikute ja metoodiliste materjalide autor.

Nete Tutsu on lõpetanud religioonipedagoogika magistrantuuri usuteaduse instituudis ja töötanud Viimsi koolis kultuuriloo õpetajana. Praegu töötab Nete püha Johannese koolis õpetajana.

Greete Palksaar on töötanud usuõpetuse õpetajana algklassides. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis religioonipedagoogika magistrantuuri ja tal on teoloogia bakalaureusekraad.

Helene Toivanen on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala ja õpetanud usundiõpetust nii Eesti kui ka Soome lastele, alates algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuklassideni. 2019. aasta sügisel suundub Helene õpetama noori Kagu-Aasiasse Myanmari.

Aleksandra Sooniste on Tartu Katoliku Hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas magistriõpingud religioonipedagoogika alal. Tema peamiseks erialaseks uurimisvaldkonnaks on konstruktivistlik õpikäsitlus ja probleemõpe.

Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband ja Aleksandra Sooniste kirjutavad koos teise kooliastme usundiõpetuse õppematerjali. Tegemist on äärmiselt tugeva autorite koostööga: Olga töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina, Merike on Rakvere eragümnaasiumi õpetaja ja Aleksandra Tartu Katoliku Hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehel: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/usundiopetus-2/