Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Loodusõpetuse tööraamat 6. klassile. II osa

Pehme köide, värviline, A4, 2022

  • Mitmekesised õpiülesanded, mis toetavad õuesõpet, koostööd ja loovust.
  • Uurimusliku õppe rakendamine.
  • Olulisel kohal on seoste loomine looduse eluta ja elusa osa vahel.
  • Õppematerjal sisaldab lugudele ja igapäevaelu probleemidele tuginevaid ülesandeid.