Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Loodusõpetuse tööraamat 6. klassile. II osa

€ 7.90

Pehme köide, värviline, A4, 104 lk, 2023

  • Mitmekesised õpiülesanded, mis toetavad õuesõpet, koostööd ja loovust.
  • Uurimusliku õppe rakendamine.
  • Olulisel kohal on seoste loomine looduse eluta ja elusa osa vahel.
  • Õppematerjal sisaldab lugudele ja igapäevaelu probleemidele tuginevaid ülesandeid.

NB! Trükitud tööraamatus on lk 5 oleva joonise 5 allkirja sattunud viga. Seal peab olema Littorina littorea.


 

Autorist

Linda Kask on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe bioloogia ja keemia õpetaja erialal. Ta on 15 aastat töötanud loodusainete õpetajana ning koostanud “DigiÕppeVaramu” projektis õppematerjale gümnaasiumi keemia kursustele.