Mehaanika

€ 14.50

Indrek Peil

Tutvu näidislehekülgedega

 

Õpik saadaval piiratud koguses

 

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Ilmunud 2012; formaat 175 × 248 mm, 96 lk, pehme köide, värviline

Koostöös Eesti Füüsika Seltsiga ilmub järgmiseks õppeaastaks hiljutisi ainekava muudatusi arvestav ümbertöötatud õpik. 

Mehaanika õpik arvestab füüsika ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. Õpik on jagatud neljaks osaks: kinemaatika,  dünaamika, võnkumised ja lained ning jäävusseadused mehaanikas. Iga käsitletava teema lõpetavad kontrollküsimused, raamatu lõpust leiab kasutaja indeksi, arvutusülesannete vastused ja valemitelehe.

Õpik on saadaval ka e-õpikuna, kuhu lisaks tekstile ja illustratsioonidele on koondatud ka kursuse sisuga sobivad eksperimendivideod, animatsioonid ja simulatsioonid ning kus on võimalik ka kontrollküsimustele vastata. Õpikuga on võimalik tutvuda aadressil http://õpik.füüsika.ee.

Õppematerjali võimaldab paremini mõista ning kinnistada töövihikus toodud harjutuste tegemine ja ülesannete lahendamine. Töövihikus antakse ka põhjalikumaid juhiseid laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde tegemiseks.

AUTORIST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning tunnustatud füüsika õpikute ja õppematerjalide autor. 2014. aastal pälvis Indrek hariduspreemiate jagamisel reaalteaduste eripreemia.