Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2014, juurdetrükk 2015Õpikus käsitletakse energiat ja selle muundamise põhilisi valdkondi. Materjal on jagatud viieks suuremaks teemaks: alalisvool; elektrivool keskkondades; vahelduvvool; soojusliikumine; termodünaamika.


  • Põhitekst on jagatud 25 õppetükiks.
  • Iga õppetükk paarisleheküljel.
  • Eraldi välja toodud lisamaterjal.
  • Teemade ajalooline taust.
  • Keerukamate probleemide käsitlemine.
  • Kokkuvõte iga õppetüki lõpus.
  • Raudvara õpiku lõpus. 

 

 

AUTORIST

Madis Reemann on Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja-metoodik. Lisaks on ta füüsika õppematerjalide autor ja retsensent, koostanud riigieksamite ülesandeid ja osalenud füüsika ainenõukogu töös. Madis on süvaõppega klasside füüsika ainekava üks autoritest. Tema õpilased on edukad olnud nii kohalikel kui ka välisolümpiaadidel.