Hea klient! Vahemikus 21.06–05.07 tasutud tellimused saadetakse puhkuste tõttu laost välja alates 06.07. Täname mõistva suhtumise eest!

Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Pehme köide, A4, ilmub 2022

  • Raamat sobib ka üliõpilastele, kes alustavad teaduslikku uurimistööd ajaloos.

Riikliku õppekava valikaine „Uurimistöö alused“ jaoks on üldiste uurimistöö põhimõtete kõrval vajalikud ka erinevate ainete, sh eriti ajaloo spetsiifikast lähtuvad juhendmaterjalid. „Uurimistöö ajaloos“ aitab oluliselt kaasa ajaloohariduse põhieesmärgi – ajalooteadvuse – kujundamisele, sest uurimistöö raames tuleb tegeleda erinevate ajaloolise mõtlemise arendamise meetodite ja suundadega. Näiteks allikate tõlgendamine ja usaldusväärsuse hindamine, multiperspektiivsus jm. See omakorda on vajalik õppekava väärtuspädevuse (nt erinevatel aegadel ühiskonnas kehtinud väärtushoiakud ja hinnang neile), õpipädevuse (nt teabe hankimine), suhtluspädevuse (nt allikatest teabe lugemise ja mõistmise oskus) jt pädevuste arendamiseks.

AUTORITEST

Tartu ülikooli ajaloo didaktika kaasprofessor Anu Raudsepp omab pikaajalist kogemust ajalooalaste uurimistööde vallas. Ta on olnud üle 20 aasta vabariikliku ajalooalaste õpilastööde võistluse žüriis, lugenud üle 10 aasta ajaloo ja ühiskonnaõpetuse magistriõppe üliõpilastele kursust „Uurimistöö ajalootunnis“ ning juhendanud erinevaid, sh õpilaste uurimistöid. Samuti on ta viljakas Eesti ajaloo uurija.

Karin Veski on Tartu ülikooli uusima aja ajaloo lektor. Tal on pikaajalised kogemused üliõpilastööde juhendamisel.