Parandatud, täiendatud trükk 2018; A4-formaat, 93 lk, pehme köide, kahevärviline

Teemad: Teadus ja tehnika meie ümber. Mina elan Euroopas. Seiklused maal ja merel. Maailm täis aardeid. Rõõmsalt suvele vastu.

Töövihiku ülesehitus on seotud õpiku omaga nii sisus kui mahus, pakkudes järgimisvõimalust õpikulehekülgedele vastavatel lehekülgedel. Mitmetüübilised harjutused ja ülesanded ning käelise tegevuse leheküljed töövihiku lõpus kinnistavad õpitut ning võimaldavad lõimimida eesti keele ja kirjanduse inimeseõpetuse, matemaatika jt. ainete ning läbivate teemadega.

Lisa: Töövihiku lisa, kogumik ISESEISEV TÖÖ (11 lk), koondab kokkuvõtte igas teemas õpitu kahele töölehele. Tööleht annab õpetajale tagasisidet õpitu omandamise ja õpetamise tõhususe kohta ning õpilasele võimaluse reflekteerida oma edusamme neid täiskasvanu toel kavandada, sobivad kujundava hindamise ühe võimaliku mudelina ÕPIMAPI materjaliks.