Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Ajaloo töövihik 9. klassile. II osa

I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 76 lk, 2024
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, ilmub 2024

  • Sisaldab ülesandeid, mis võimaldavad 20. sajandil toimunud protsesse paremini tundma õppida ja analüüsida, nt arutlusoskust nõudvad ülesanded.
  • Ajastu olulistesse sündmustesse ja protsessidesse süvenemist toetavad alliktekstidele tuginevad ülesanded.
  • Olulisel kohal on erinevate ajalooallikate analüüsimise ja tõlgendamise õppimine, samuti info leidmise, selles orienteerumise oskuse ja kriitilise hindamise oskuse kujundamine.
  • Töövihiku ülesannete koostamisel on silmas peetud õpioskuste süsteemset arendamist (nt meenutamise kui õppimise võtte kasutamine).