Füüsika põhikoolile

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Füüsika õpik 8. klassile

Ladusalt ja muhedalt kirjutatud 8. klassi füüsikaõpiku materjal on vastavalt ainekavale jagatud kaheks suuremaks teemaks: valgusõpetus ja mehaanika.

Valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega. Mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega.

  • Iga teema juures on välja toodud ainult oluline.
  • Iga teema on paigutatud paarisleheküljele.
  • Teoreetilisele osale järgnevad erineva raskusastmega küsimused ja ülesanded.
  • Teemad iseseisvaks uurimiseks.

Füüsika õpik 9. klassile

Õpik valmis koostöös Eesti Füüsika Seltsiga. 9. klassi õpikus esitatakse materjal kompaktsel ja ülevaatlikul kujul, kuid ruumi on ka teaduse, tehnoloogia ja igapäevaelu viidetele.

Miks on vaja uut 9. klassi füüsika õpikut?

  1. Soojusõpetuses ja elektriõpetuses on laialt kasutatavaid elulisi teemasid. Teaduse ja tehnoloogiaga siduvate näidete baasi tuleb uuendada. Näiteks on hõõglamp küll hea abivahend Oehmi seaduse uurimiseks, aga reaalses elus kasutatakse valdavalt LED-lampe. 
  2. Rohkem tuleb arvestada teistes loodusainetes õpetatavate teemadega. Füüsika on teadus, mis suudab ära seletada geograafias juba õpitud teemasid nagu õhumasside liikumine või kasvuhooneefekt. Füüsika õpetajale on see tänuväärne näidete pagas, geograafia õpetajale abi aine õpetamisel. 
  3. Uuele õpikule lisandub palju elektroonilisi materjale: õpikuga tuleb kaasa komplekt arvutisimulatsioone koos füüsikale spetsiifiliste lisavõimalustega. 
  4. Soojusõpetus ja elektriõpetus on ühtede kaante vahel.

Новый! Физика. Учебник для 8. класса

Cм. образцы страниц!


Новый! Физика. Учебник для 9. класса

Cм. образцы страниц!


Autoritest

Jaan Paaver on Hugo Treffneri gümnaasiumi füüsikaõpetaja. Ta on öelnud: „Matemaatika ja füüsika seoste, ühikute ja suuruste süsteemi, keemiliste elementide sümbolite, ainete valemite ning nimetuste jms teadmine ja tundmine teeb loodusteaduse ja inseneriala inimeste elu väga palju lihtsamaks nii koolis kui ka tööl.“

Erkki Tempel on Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi füüsikaõpetaja. Õpetajana on Erkki alati tahtnud teha midagi rohkemat kui lihtsalt õpetaja olla. Ta on aastaid juhendanud andekaid õpilasi ja koostanud neile individuaalseid õppekavasid. Erkki on paljude keemia ja füüsika õppematerjalide koostaja, tulevaste õpetajate koolitaja ja üleriigiliste aineolümpiaadide korraldaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/fuusika/pohikool-fuusika/

Lisaks on meil olemas ka füüsika materjalid gümnaasiumile: kirjastusmaurus.ee/fuusika-10-12