Füüsika põhikoolile

Maurus annab füüsika materjale välja koostöös Eesti Füüsika Seltsiga. Kõik digiõpikud, v.a „Füüsika ülesannete kogumik 8. ja 9. klassile“ leiab veebilehelt opik.fyysika.ee.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Füüsikaõpik 8. klassile

Erkki Tempel
Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 104 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2019, 2022

Ladusalt ja muhedalt kirjutatud 8. klassi füüsikaõpiku materjal on vastavalt ainekavale jagatud kaheks suuremaks teemaks: valgusõpetus ja mehaanika.

Valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega. Mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega.

 • Iga teema puhul välja toodud ainult oluline.
 • Teemad paigutatud ühele paarislehele ehk kogu teema on õppimise ajal silme ees.
 • Teoreetilisele osale järgnevad erineva raskusastmega küsimused ja ülesanded.
 • Teemad iseseisvaks uurimiseks. 


Füüsikaõpik 9. klassile

Erkki Tempel, Jaan Paaver
Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 160 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2022

Õpik valmis koostöös Eesti Füüsika Seltsiga. 9. klassi õpikus esitatakse materjal kompaktsel ja ülevaatlikul kujul, kuid ruumi on ka teaduse, tehnoloogia ja igapäevaelu viidetele.

 • Soojus- ja elektriõpetus ühtede kaante vahel.
 • Kompaktselt ja ülevaatlikult esitatud materjal.
 • Laialt kasutatavad ja kaasaegsed elulised teemad.


Физика. Учебник для 8. класса

Эркки Темпел


Физика. Учебник для 9. класса

Яaн Пaaвер, Эркки Темпел


UUS! Füüsika ülesannete kogumik 8. ja 9. klassile

Riina Murulaid, Jaana Mihailišina
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 164 lk, 2023

Kogumik ülesannetest, mis suunavad õpilasi:

 • arvutusülesannete andmeid ja tulemusi analüüsima,
 • hindama tulemuste korrektsust ja määramatust,
 • hankima andmeid mahukatest tabelitest ja/või graafikutelt,
 • koostama ise graafikuid ja neid analüüsima,
 • lahendama probleeme loominguliselt,
 • arutlema ka selliste probleemide üle, kus vastused ei ole alati selged, vaid sõltuvad põhjendustest.

Новый! Сборник заданий по физике для 8 и 9 классов

Рийна Мурулайд, Яана Михайлишина
2023


Autoritest

Jaan Paaver on Hugo Treffneri gümnaasiumi füüsikaõpetaja. Ta on öelnud: „Matemaatika ja füüsika seoste, ühikute ja suuruste süsteemi, keemiliste elementide sümbolite, ainete valemite ning nimetuste jms teadmine ja tundmine teeb loodusteaduse ja inseneriala inimeste elu väga palju lihtsamaks nii koolis kui ka tööl.“

Erkki Tempel on Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi füüsikaõpetaja. Õpetajana on Erkki alati tahtnud teha midagi rohkemat kui lihtsalt õpetaja olla. Ta on aastaid juhendanud andekaid õpilasi ja koostanud neile individuaalseid õppekavasid. Erkki on paljude keemia ja füüsika õppematerjalide koostaja, tulevaste õpetajate koolitaja ja üleriigiliste aineolümpiaadide korraldaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Füüsika materjalid leiate kategooriast Füüsika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/fuusika/pohikool-fuusika/

Lisaks vaata füüsika materjale gümnaasiumile: kirjastusmaurus.ee/fuusika-10-12