Füüsika põhikoolile

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Füüsika õpik 8. klassile

Ladusalt ja muhedalt kirjutatud 8. klassi füüsikaõpiku materjal on vastavalt ainekavale jagatud kaheks suuremaks teemaks: valgusõpetus ja mehaanika.

Valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega. Mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega.

 • Iga teema puhul välja toodud ainult oluline.
 • Teemad paigutatud ühele paarislehele ehk kogu teema on õppimise ajal silme ees ja ei pea lehti keerama.
 • Teoreetilisele osale järgnevad erineva raskusastmega küsimused ja ülesanded.
 • Teemad iseseisvaks uurimiseks. 


Füüsika õpik 9. klassile

Õpik valmis koostöös Eesti Füüsika Seltsiga. 9. klassi õpikus esitatakse materjal kompaktsel ja ülevaatlikul kujul, kuid ruumi on ka teaduse, tehnoloogia ja igapäevaelu viidetele.

 • Soojus- ja elektriõpetus ühtede kaante vahel.
 • Kompaktselt ja ülevaatlikult esitatud materjal.
 • Laialt kasutatavad ja kaasaegsed elulised teemad.


Физика. Учебник для 8. класса


Физика. Учебник для 9. класса


UUS! Füüsika ülesannete kogu 8. ja 9. klassile

Riina Murulaid, Jaana Mihailišina

Pehme köide, värviline, ilmub 2022

Kogumik ülesannetest, mis suunavad õpilasi:

 • arvutusülesannete andmeid ja tulemusi analüüsima,
 • hindama tulemuste korrektsust ja määramatust,
 • hankima andmeid mahukatest tabelitest ja/või graafikutelt,
 • koostama ise graafikuid ja neid analüüsima,
 • lahendama probleeme loominguliselt,
 • arutlema ka selliste probleemide üle, kus vastused ei ole alati selged, vaid sõltuvad põhjendustest.

Новый! Сборник заданий по физике для 8 и 9 классов

2022


Autoritest

Jaan Paaver on Hugo Treffneri gümnaasiumi füüsikaõpetaja. Ta on öelnud: „Matemaatika ja füüsika seoste, ühikute ja suuruste süsteemi, keemiliste elementide sümbolite, ainete valemite ning nimetuste jms teadmine ja tundmine teeb loodusteaduse ja inseneriala inimeste elu väga palju lihtsamaks nii koolis kui ka tööl.“

Erkki Tempel on Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi füüsikaõpetaja. Õpetajana on Erkki alati tahtnud teha midagi rohkemat kui lihtsalt õpetaja olla. Ta on aastaid juhendanud andekaid õpilasi ja koostanud neile individuaalseid õppekavasid. Erkki on paljude keemia ja füüsika õppematerjalide koostaja, tulevaste õpetajate koolitaja ja üleriigiliste aineolümpiaadide korraldaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Füüsika materjalid leiate kategooriast Füüsika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/fuusika/pohikool-fuusika/

Lisaks vaata füüsika materjale gümnaasiumile: kirjastusmaurus.ee/fuusika-10-12