Geograafia tööraamatud III kooliastmele

Geograafia tööraamat 7. klassile

Ene Vosman
Pehme köide, värviline, A4, 172 lk, 2021

 • Geograafiateadmised omandatakse tunnis ja seetõttu pole vajadust kodutööks.
 • Lühikest, lihtsasti mõistetavat ja asjakohast teksti täiendavad kordamiseks mõeldud tabelid.
 • Teksti liigendavad tekstilõigud „Tuleta meelde“, „Pane tähele“ ja „Huvitav teada“.
 • Igas tunnis jääb aega vaadata väliseid videoid internetist.
 • Ruumilise mõtlemise ja tunnetuse arendamiseks on lisatud kontuurkaardid, seetõttu pole vaja soetada eraldi kaardivihikuid.
 • Iga teema juures puudutatakse ka Eestit.

TaskuTargas:

 • Digitööraamat interaktiivse sisuga.
 • Õpetaja lisamaterjalid ja näpunäited, vaatamiseks vastused.
 • Tunnijaotuskava ja vajalike töövahendite nimekiri.

UUS! Geograafia tööraamat 8. klassile

Ene Vosman
Pehme köide, värviline, A4, ilmub 2024

 • Geograafiateadmised omandatakse tunnis ja seetõttu pole vaja jätta kodutööd.
 • Lühikest, lihtsasti mõistetavat ja asjakohast teksti täiendavad kordamiseks mõeldud tabelid.
 • Teksti liigendavad tekstilõigud „Tuleta meelde“, „Pane tähele“ ja „Huvitav teada“.
 • Igas tunnis jääb aega vaadata videoid internetist.
 • Ruumilise mõtlemise ja tunnetuse arendamiseks on lisatud kontuurkaardid, seetõttu pole vaja eraldi kaardivihikuid.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Geograafia tööraamatu leiate kategooriast Geograafia.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/geograafia

Vaata gümnaasiumi geograafia õppematerjale siit: kirjastusmaurus.ee/geograafia-10-12