Geograafia tööraamatud III kooliastmele

Geograafia tööraamat 7. klassile

Ene Vosmann
Pehme köide, värviline, A4, 172 lk, 2021

  • Geograafiateadmised omandatakse tunnis ja seetõttu pole vajadust kodutööks.
  • Lühikest, lihtsasti mõistetavat ja asjakohast teksti täiendavad kordamiseks mõeldud tabelid.
  • Teksti liigendavad tekstilõigud „Tuleta meelde“, „Pane tähele“ ja „Huvitav teada“.
  • Igas tunnis jääb aega vaadata väliseid videoid internetist.
  • Ruumilise mõtlemise ja tunnetuse arendamiseks on lisatud kontuurkaardid, seetõttu pole vaja soetada eraldi kaardivihikuid.
  • Iga teema juures puudutatakse ka Eestit.

UUS! Geograafia tööraamat 8. klassile

Ene Vosmann
Pehme köide, värviline, A4, ilmub 2023


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Geograafia tööraamatu leiate kategooriast Geograafia.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/geograafia