Matemaatika tööraamatud II ja III kooliastmele

2023. aasta sügiseks pakume matemaatika õppematerjale tervele teisele kooliastmele: tööraamatuid 4.–6. klassile nii paberil kui ka TaskuTargas. Jätkame juba alustatud suunda, kus õppeaasta igale tunnile vastab eraldi peatükk paarislehel ning neile lisanduvad tööraamatu lõpus olevad kodused ülesanded. Selline lihtne struktuur muudab õppeprotsessi kergesti planeeritavaks ja jälgitavaks ka alustavale õpetajale. Teemaplokkide ja õppeperioodide lõppu on kavandatud sisuliselt kergemaid peatükke, ka mõistatamist, mida võib vajaduse korral vahele jätta.

Tööraamatu iga suurema teemaploki lõpus on nn proovi-kontrolltöö ehk ülesanded pealkirjaga „Kontrolli oma teadmisi“. TaskuTargas kuuluvad iga teema juurde automaatkontrolliga lisaülesanded erineva tasemega õppijatele. Õpetaja leiab töökava TaskuTarga õpetaja vaatest. Õpetajat toetavate materjalide kasutamiseks TaskuTargas tuleb koolil soetada digimaterjalide klassikomplekt või ÕPI litsents üheks õppeaastaks.

2023. aasta sügiseks valmib ka Silvia Pajusi 8. klassi tööraamat koos õppevideotega. 7. ja 8. klassi tööraamatutes on iga peatüki alguses ülesanded elust enesest, mis oma probleemipüstitusega juhatavad õpitava teemani. Õppimist toetavad teooria ja näidisülesannete videod avanevad QR-koodide kaudu.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Matemaatika tööraamatud 4. klassile. I, II ja III osa

Regina Reinup
I osa. Sügis: klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2019, juurdetrükk 2021
II osa. Talv: klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2019, juurdetrükk 2021
III osa. Kevad: klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2020, juurdetrükk 2021

Neljanda klassi matemaatika tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv ja kevad. Nii on raamatud õhemad ja kergemad ning neid on ka lihtsam täita. Igas osas leidub omakorda mitu suuremat peatükki, muuhulgas kogu õppeaasta jooksul õpitut kordav peatükk kevadosa lõpus.

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud ainevaldkonna pädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda ja lõimida teiste õppeainetega. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu.

 • Lihtne struktuur.
 • Iga tunni materjal mahub paarislehele.
 • Iga teema lõpeb kordamisega.
 • Koduste ülesannete osa tööraamatute lõpus.

Autorist

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna Ülikooli doktorantuuris on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja ja mitmete tööraamatute autor.


Matemaatika tööraamatud 5. klassile. I, II ja III osa

Tauri Viil
I osa: pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2021
II osa: pehme köide, värviline, A4, 96 lk, 2021

III osa: pehme köide, värviline, A4, 120 lk, 2022

 • Materjali ülesehitus:
  • õppetunnid katavad kogu õppeaasta,
  • iga tunni materjal mahub paarislehele,
  • iga teema lõpeb kordamise ja enesekontrolliga,
  • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus olevas eraldi osas.
 • Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu ja fantaasiat.
 • Lõiming teiste õppeainetega.
 • Elulised, üldpädevuste temaatikaga seotud tekstülesanded.


UUS! Matemaatika tööraamatud 6. klassile. I, II ja III osa

Tauri Viil
I osa: pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2022

II osa: pehme köide, värviline, A4, 128 lk, 2022
III osa: pehme köide, värviline, A4, 138 lk, 2023

TaskuTargas:

 • Õpetaja töökava.
 • Interaktiivsed lisaülesanded iga peatüki juures.
 • 5. ja 6. klassi lisaülesanded diferentseeritud kolmes raskusastmes.
 • 4. klassile ka kontrolltööd.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamatud.

UUS! Matemaatika tööraamat 7. klassile

Silvia Pajus
Pehme köide, värviline, A4, 192 lk, 2022

Autori eesmärk on suunata ja ergutada õpilaste eneseteadlikku õppimist ja oskust luua seoseid nii varasemate teemade kui ka elus ettetulevate probleemidega.

 • Õppetunnid katavad kogu õppeaasta.
 • Iga teema algab probleemülesandega (küsimus, arutelu), oodatavate õpitulemuste tabeliga.
 • Teema alguses on välja toodud vajalike eelteadmiste tabel ja eelteadmiste test.
 • Ülesanded jaotuvad õpitulemuste kaupa ja on arvesse võetud õppurite erinevat võimekust.
 • Iga teema lõpeb nn lõpptesti ja eneseanalüüsi tabeli täitmisega.
 • Õppetunni lõpus saab õpilane koostada oma ülesande vaadeldud teemal.
 • Iga teema juurde selgitav õppevideo ja näidisülesannete videod.

UUS! Matemaatika tööraamat 8. klassile

Silvia Pajus
Pehme köide, värviline, A4, 192 lk, ilmub 2023


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Matemaatika materjalid leiate kategooriast Matemaatika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika