Matemaatika tööraamatud II ja III kooliastmele

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Matemaatika tööraamat 4. klassile, I, II ja III osa

Neljanda klassi matemaatika tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv ja kevad. Nii on raamatud õhemad ja kergemad ning neid on ka lihtsam täita. Igas osas leidub omakorda mitu suuremat peatükki, muuhulgas kogu õppeaasta jooksul õpitut kordav peatükk kevadosa lõpus.

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud ainevaldkonna pädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda ja lõimida teiste õppeainetega. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu.

  • Lihtne struktuur.
  • Iga tunni materjal mahub paarislehele.
  • Iga teema lõpeb kordamisega.
  • Koduste ülesannete osa tööraamatute lõpus.
  • Lisaülesanded ja -materjalid õpetaja veebitöökavas.

Autorist

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna Ülikooli doktorantuuris on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja.


UUS! Matemaatika tööraamatud 5. klassile, I ja II osa

I osa: pehme köide, värviline, A4, 160 lk, ilmub 2021
II osa: pehme köide, värviline, A4, 168 lk, ilmub 2021

Autor Tauri Viil


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika