Matemaatika tööraamatud II ja III kooliastmele

Lisaks olemasolevatele tööraamatutele nii trükituna kui TaskuTargas valmib 2024. aasta sügiseks Silvia Pajusi ja Tauri Viili 9. klassi tööraamat koos õppevideotega. 7., 8. ja 9. klassi tööraamatutes on iga peatüki alguses ülesanded elust enesest, mille probleemipüstitus juhatab õpitava teemani. II kooliastme tööraamatutes mahub iga tunni materjal paarislehele. Õpetajat toetavate materjalide kasutamiseks TaskuTargas tuleb koolil soetada ÕPI platvormi sisaldav digimaterjal klassile või ÕPI litsents üheks õppeaastaks. 

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Matemaatika tööraamatud 4. klassile. I, II ja III osa

Regina Reinup
I osa. Sügis: klamberköide, värviline, A4, 112 lk, 2019, juurdetrükk 2021
II osa. Talv: klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2019, juurdetrükk 2021
III osa. Kevad: klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2020, juurdetrükk 2021

Neljanda klassi matemaatika tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv ja kevad. Nii on raamatud õhemad ja kergemad ning neid on ka lihtsam täita. Igas osas leidub omakorda mitu suuremat peatükki, muuhulgas kogu õppeaasta jooksul õpitut kordav peatükk kevadosa lõpus.

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud ainevaldkonna pädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda ja lõimida teiste õppeainetega. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu.

 • Lihtne struktuur.
 • Iga tunni materjal mahub paarislehele.
 • Iga teema lõpeb kordamisega.
 • Koduste ülesannete osa tööraamatute lõpus.

Autorist

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna Ülikooli doktorantuuris on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja ja mitmete tööraamatute autor.


Matemaatika tööraamatud 5. klassile. I, II ja III osa

Tauri Viil
I osa: pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2021
II osa: pehme köide, värviline, A4, 96 lk, 2021

III osa: pehme köide, värviline, A4, 120 lk, 2022

 • Materjali ülesehitus:
  • õppetunnid katavad kogu õppeaasta,
  • iga tunni materjal mahub paarislehele,
  • iga teema lõpeb kordamise ja enesekontrolliga,
  • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus olevas eraldi osas.
 • Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu ja fantaasiat.
 • Lõiming teiste õppeainetega.
 • Elulised, üldpädevuste temaatikaga seotud tekstülesanded.


UUS! Matemaatika tööraamatud 6. klassile. I, II ja III osa

Tauri Viil
I osa: pehme köide, värviline, A4, 140 lk, 2022

II osa: pehme köide, värviline, A4, 128 lk, 2022
III osa: pehme köide, värviline, A4, 138 lk, 2023

TaskuTargas:

 • Õpetaja töökava.
 • Interaktiivsed lisaülesanded iga peatüki juures.
 • 5. ja 6. klassi lisaülesanded diferentseeritud kolmes raskusastmes.
 • 4. klassile ka kontrolltööd.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamatud.

UUS! Matemaatika tööraamat 7. klassile

Silvia Pajus
Pehme köide, värviline, A4, 192 lk, 2022

Autori eesmärk on suunata ja ergutada õpilaste eneseteadlikku õppimist ja oskust luua seoseid nii varasemate teemade kui ka elus ettetulevate probleemidega.

 • Õppetunnid katavad kogu õppeaasta.
 • Iga teema algab probleemülesandega (küsimus, arutelu), oodatavate õpitulemuste tabeliga.
 • Teema alguses on välja toodud vajalike eelteadmiste tabel ja eelteadmiste test.
 • Ülesanded jaotuvad õpitulemuste kaupa ja on arvesse võetud õppurite erinevat võimekust.
 • Iga teema lõpeb nn lõpptesti ja eneseanalüüsi tabeli täitmisega.
 • Õppetunni lõpus saab õpilane koostada oma ülesande vaadeldud teemal.
 • Iga teema juurde selgitav õppevideo ja näidisülesannete videod.

TaskuTargas:

 • Suurem osa tööraamatute ülesannetest on veebis interaktiivsed.
 • Õpetajale vaatamiseks eeltäidetud tööraamatud (2023).
 • Toetav metoodiline materjal õpetajale (2024).

UUS! Matemaatika tööraamat 8. klassile

Silvia Pajus, Tauri Viil
Pehme köide, värviline, A4, 168 lk, 2024

Mauruse 8. klassi matemaatika õppevara koosneb kahest osast: käesolevast tööraamatust ja haridusportaalis TaskuTark asuvast digilisast „Videod 8. klassi matemaatika tööraamatu juurde“. Eesti haridusasutustele pakume paketti, mille saab soetada tellimiskeskkonnast, kategooriast Matemaatika; iseõppijatel on võimalus mõlemad osad eraldi osta.

Autorite eesmärk on suunata ja ergutada õpilaste eneseteadlikku õppimist ja oskust luua seoseid nii varasemate teemade kui ka elus ettetulevate probleemidega.

 • Õppetunnid katavad kogu õppeaasta.
 • Iga teema algab probleemülesandega (küsimus, arutelu), oodatavate õpitulemuste tabeliga.
 • Teema alguses on välja toodud vajalike eelteadmiste tabel ja eelteadmiste test.
 • Ülesanded jaotuvad õpitulemuste kaupa ja on arvesse võetud õppurite erinevat võimekust.
 • Iga teema lõpeb nn lõpptesti ja eneseanalüüsi tabeli täitmisega.
 • Õppetunni lõpus saab õpilane koostada oma ülesande vaadeldud teemal.
 • Iga teema juurde selgitav õppevideo ja näidisülesannete videod.

UUS! Matemaatika tööraamat 9. klassile

Silvia Pajus, Tauri Viil
Pehme köide, värviline, A4, ilmub 2024

Autoritest

Tauri Viil huvitub haridusest ja matemaatikast. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis matemaatika ja matemaatikaõpetaja eriala ning on ennast täiendanud Saksamaal ja Rootsis. Tauri on matemaatikat õpetanud nii põhikooliõpilastele kui ka Tartu ülikoolis tulevastele õpetajatele. Tauri on Maurus Kirjastuse 5. ja 6. klassi matemaatika tööraamatute autor.

Silvia Pajus on algatanud, juhtinud ja kaasa löönud erinevates hariduse uuendamise ja õppematerjalide loomise projektides kooli ja riigi tasandil. Samuti on ta koolitanud nii alustavaid kui ka juba kogenud õpetajaid. Silvia usub, et iga õpilane saab olla matemaatikas edukas, kui talle antakse lahendada põnevaid ülesandeid ja julgustatakse uskuma oma võimetesse ja nende arendamisse. Silvial on õpetaja 7. taseme kvalifikatsioon, bakalaureusekraad loodusteadustes matemaatika erialal ja magistrikraad ärijuhtimises. 2023. aastal pälvis Silvia riikliku haridusstipendiumi, et luua hindamisvahendid III kooliastme matemaatika õpitulemuste saavutamise kontrollimiseks ja üldpädevuste arendamiseks. Silvia on Maurus Kirjastuse 7. klassi matemaatika tööraamatu autor.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Matemaatika materjalid leiate kategooriast Matemaatika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika