Matemaatika tööraamatud II ja III kooliastmele

2022. aasta sügiseks pakume matemaatika õppematerjale tervele teisele kooliastmele: tööraamatuid 4.–6. klassile nii paberil kui ka uues TaskuTarga digikeskkonnas ÕPI. Jätkame juba alustatud suunda, kus iga õppeaasta tunnile vastab eraldi peatükk paarislehel ning neile lisanduvad tööraamatu lõpus olevad kodused ülesanded. Selline lihtne struktuur muudab õppeprotsessi kergesti planeeritavaks ja jälgitavaks ka alustavale õpetajale. Teemaplokkide ja õppeperioodide lõppu on kavandatud sisuliselt kergemaid peatükke, ka mõistatamist, mida võib vajaduse korral vahele jätta.

Noor autor Silvia Pajus toob Mauruse matemaatikasse uusi tuuli. Tööraamatute ülesehituses on iga peatüki alguses ülesanded elust enesest, mis oma probleemipüstitusega juhatavad õpitava teemani. 2022. aasta sügiseks valmib 7. klassi tööraamat koos õppevideote ja digitaalsete lisaülesannetega.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Matemaatika tööraamatud 4. klassile. I, II ja III osa

Neljanda klassi matemaatika tööraamat jaguneb kolme ossa: sügis, talv ja kevad. Nii on raamatud õhemad ja kergemad ning neid on ka lihtsam täita. Igas osas leidub omakorda mitu suuremat peatükki, muuhulgas kogu õppeaasta jooksul õpitut kordav peatükk kevadosa lõpus.

Matemaatika tööraamatud on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast, samas on püütud ainevaldkonna pädevusi tuua õpilastele tuttavasse keskkonda ja lõimida teiste õppeainetega. Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu kõige neid ümbritseva, sealhulgas matemaatika vastu.

 • Lihtne struktuur.
 • Iga tunni materjal mahub paarislehele.
 • Iga teema lõpeb kordamisega.
 • Koduste ülesannete osa tööraamatute lõpus.
 • Lisaülesanded ja -materjalid õpetajale TaskuTarga ÕPI keskkonnas.

Autorist

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna Ülikooli doktorantuuris on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja ja mitmete tööraamatute autor.


Matemaatika tööraamatud 5. klassile. I, II ja III osa

I osa: pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2021
II osa: pehme köide, värviline, A4, 96 lk, 2021

III osa: pehme köide, värviline, A4, 120 lk, 2022

Autor Tauri Viil

 • Materjali ülesehitus:
  • õppetunnid katavad kogu õppeaasta,
  • iga tunni materjal mahub paarislehele,
  • iga teema lõpeb kordamise ja enesekontrolliga,
  • igale õppetunnile vastab kindel kodune ülesanne tööraamatu lõpus olevas eraldi osas.
 • Autori eesmärk on säilitada ja ergutada laste loomulikku uudishimu ja fantaasiat.
 • Lõiming teiste õppeainetega.
 • Elulised, üldpädevuste temaatikaga seotud tekstülesanded.
 • Interaktiivsed lisaülesanded TaskuTarga digikeskkonnas ÕPI, õpetajale lisamaterjalid ja kontrolltööd.

 


UUS! Matemaatika tööraamatud 6. klassile. I, II ja III osa

I osa: pehme köide, värviline, A4, 140 lk, ilmub 2022
II osa: pehme köide, värviline, A4, 120 lk, ilmub 2022
III osa: pehme köide, värviline, A4, 150 lk, ilmub 2023

I osa näidis, II ja III osa valmimas:

Autor Tauri Viil


UUS! Matemaatika tööraamat 7. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 192 lk, ilmub 2022

Silvia Pajus

Autori eesmärk on suunata ja ergutada õpilaste eneseteadlikku õppimist ja oskust luua seoseid nii varasemate teemade kui ka elus ettetulevate probleemidega.

 • Õppetunnid katavad kogu õppeaasta.
 • Iga teema algab probleemülesandega (küsimus, arutelu), oodatavate õpitulemuste tabeliga ja eelteadmiste testiga.
 • Teema alguses on välja toodud vajalike eelteadmiste tabel.
 • Ülesanded jaotuvad õpitulemuste kaupa ja on arvesse võetud õppurite erinevat võimekust.
 • Iga teema lõpeb nn lõpptesti ja eneseanalüüsi tabeli täitmisega.
 • Õppetunni lõpus saab õpilane koostada oma ülesande vaadeldud teemal.
 • Iga teema juurde selgitav õppevideo ja näidisülesannete videod.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Matemaatika materjalid leiate kategooriast Matemaatika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika