Hea klient! Seoses puhkustega võib arve väljastamine ja kauba tarne tavapärasest veidi kauem aega võtta. Täname mõistva suhtumise eest!
Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Ajaloo töövihik 8. klassile. Uusaeg. II osa

€ 6.90

Pehme köide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2020, juurdetrükk 2021

 

Töövihikud moodustavad 8. klassi õpikuga ühtse terviku, mis võimaldab õpilasel uusajal toimunud murrangulisi protsesse tundma õppida ja enda jaoks lahti mõtestada. Mitmekesiste ülesannete eesmärk on pakkuda ajaloolistele protsessidele erinevaid vaatenurki. Õpiku jutustavat laadi peatükke toetavad töövihiku arutlusoskust nõudvad ülesanded. Sügavama sissevaate ajalooperioodi võimaldavad töövihiku harjutused allikatekstidega. Õpikust saadud teadmisi kinnistavad harjutused kontuurkaartide ja skeemidega. Töövihiku keskmes on uusaja kõige olulisemad sündmused ja protsessid Euroopas, kuid tähelepanu on pööratud ka kaugemate maade ajaloole.

 

  • Mitmekesised ülesanded:
    • töö allikatekstidega,
    • kirjutamis- ja arutlemisoskust arendavad ülesanded,
    • kontuurkaardid, karikatuurid ja tabelid.
  • Põhirõhk Euroopa ja Eesti ajalool, kuid ülesandeid ka Aasia, Aafrika ja Ameerika ajaloo kohta.

 


 

AUTORITEST

Lauri Kann on Tartu ülikooli ajaloodoktorant, kes on omandanud magistrikraadi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal. Ta on aastaid töötanud Tartu Herbert Masingu koolis ajalooõpetajana. Samuti on ta mitmete ajalooalaste kirjutiste autor.

Ilje Piir on õpetaja ja ajaloolase kutse omandanud Tartu ülikoolis. Praegu töötab ta Tartu Herbert Masingu koolis. Ta on osalenud ajaloo õpetajate koolitamisel ning olnud nii riigieksameid kui ka põhikooli lõpueksameid ettevalmistava komisjoni ja tööde hindamiskomisjoni liige.

Marten Pirts on omandanud Tartu ülikoolis magistrikraadi põhikooli mitme aine õpetaja erialal. Ta on aastaid töötanud Tartu Herbert Masingu koolis ajaloo ja inglise keele õpetajana.

Anu Raudsepp on Tartu ülikooli ajaloo didaktika dotsent, kes on töötanud ka ajalooõpetajana. Ühtlasi on ta korraldanud ajalooõpetajatele erinevaid praktiliste materjalidega täiendkoolitusi. Tema teadusliku uurimistöö põhivaldkond on Eesti 20. sajandi ajalugu.