Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Jutulinna 1. klassi komplekt sobib kasutamiseks üldõpetuse põhimõtetega. Tavalise aabitsa ja lugemiku asemel on võimalik soetada lihtsustatud tekstidega aabits (ilmub augustis) ja lugemik. Tavaliste aabitsa ja lugemiku töövihikute asemel saab soetada Jutulinna keelekooli töövihikud, mis sobivad eesti keelest erineva emakeelega lapsele. Algaja keelekasutaja ning ka HEV õpilaste toetamiseks saab kasutada materjali „Õpime lugema ja kirjutama (HEV-töölehed)“. Lisaks on valikus 1. klassi komplekt „Tere, kool!“, mis sobib lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtetega, kasutamiseks keelekümbluses ning erineva keeletasemega laste koosõpetamisel. Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.