Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Jutulinna 2. klassi komplektis on tavaliste lugemike asemel võimalik soetada lihtsustatud tekstidega lugemikud (I osa ilmub augustis, II osa detsembris). Tavaliste eesti keele töövihikute asemel saab soetada Jutulinna keelekooli töövihikud, mis sobivad eesti keelest erineva emakeelega lapsele (I osa ilmub augustis, II osa detsembris). Lisaks on valikus 2. klassi komplekt „Tere, sõber!“, mis sobib lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtetega, kasutamiseks keelekümbluses ning erineva keeletasemega laste koosõpetamisel. Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.