Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada tellimiskeskkonda.

Füüsika ülesannete kogu 8. ja 9. klassile

Riina MurulaidJaana Mihailišina

Valmimas, hind 19,9 €

Pehme köide, värviline, ilmub 2022

Kogumik ülesannetest, mis suunavad õpilasi:

  • arvutusülesannete andmeid ja tulemusi analüüsima,
  • hindama tulemuste korrektsust ja määramatust,
  • hankima andmeid mahukatest tabelitest ja/või graafikutelt,
  • koostama ise graafikuid ja neid analüüsima,
  • lahendama probleeme loominguliselt,
  • arutlema ka selliste probleemide üle, kus vastused ei ole alati selged, vaid sõltuvad põhjendustest.

Vaata ka vene keeles!