Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Rakud ja organismid. Bioloogia I kursus gümnaasiumile. Töövihik

€ 8

Klamberköide, värviline,185 x 240 mm, 108 lk, 2024

Bioloogia töövihik vastab uuele 2023. aasta riiklikule õppekavale, on mitmekesiste ülesannetega, sisult põhjalik ja õppeprotsessi toetav. Töövihik aitab koos õpikuga kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning kinnistada bioloogiateadust praktiliste igapäevaelu probleemidega.

  • Teaduslikku maailmapilti avavad ülesanded.
  • Kaunid visuaalid.
  • Teemat kinnistavad ristsõnad.
  • Praktilised tööd igapäevaelu probleemide kohta.

 

AUTORITEST

Karolin Mäe, MSc.
Karolin on loominguline bioloogiaõpetaja, kes on töötanud nii pisikeste kui täiskasvanud õppuritega Eestis, Ghanas ja Costa Rical nüüdseks juba ligi 15 aastat. Peale bioloogia on Karolin õpetanud keskkonnaharidust, robootikat, geograafiat, teadmiste teooriat ja aafrika tantse. Lisaks on ta oma teadmisi projekt- ja uurimuslikust õppest ning mitmekultuursest haridusest andnud edasi erinevatel koolitustel. Hetkel töötab Karolin nooremteadurina Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis.

Liina Inno, MSc.
Õpetajaametini jõudis Liina läbi programmi “Noored Kooli” ning on töötanud bioloogiaõpetajana 12 aastat. Bioloogia õppimisel on Liina hinnangul väga oluline roll uurimuslikul õppel ning praktilistel töödel. Oma töös tegeleb Liina ka loodusaineid lõimivate projektipäevade sisu ja vormi loomisega. Peale bioloogia on Liina õpetanud keskkonnatehnoloogiat, ökoloogiat ja uurimistöö aluseid.

Annika Nellis, MSc.
Annika on õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat. Ta on olnud loodushariduskeskuse Silma Õpikoda üks asutajatest ning ise seal pikalt ka programmide väljatöötaja ja juhendajana töötanud, õpetades nii tavakooli kui erivajadusega lapsi lasteaiast 12. klassini. Annika on töötanud Taebla gümnaasiumis 7.-12. klassi bioloogia ja geograafia õpetajana ning Gaia koolis liitklassi klassiõpetajana ning seejärel loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õpetajana. Annika on juba kümmekond aastat tegelenud süvitsi ravimtaimedega, koolitades oma vastavateemaliste praktiliste tegevuste kõrval nii täiskasvanuid kui viies ravimtaimetöötubasid läbi ka koolides.