Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Tere, kool! Töövihik 1. klassile, 1. osa

€ 5.50

Erika KalmusEne Kurme, Krista Poks, Merike Pääru, Riina Andrejeva, Alesja Primakova

VAATA NÄIDISLEHTI
 

Klamberköide, kahevärviline, A4, 71 lk, uuendatud kordustrükk 2019

„Tere, …!” õppekomplekti annab Maurus välja koostöös haridus- ja noorteameti keelekümblusprogrammiga.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

 

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
    • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
    • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
    • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 
  • Töövihikutes on õpitu kohta lisalehed iseseisvaks tööks.