Riigikaitse

Koostöös kaitseressursside ametiga on ettevalmistamisel uus riigikaitseõpetuse õpik, mis ilmub 2024. aasta suvel.


UUS! Riigikaitse. Õpik gümnaasiumitele ja kutseõppeasutustele

Pehme köide, värviline, A4, 2024

  • Uus riigikaitse õpik annab riigikaitsealaseid teadmisi ja oskusi. Riigikaitse kursusel jagatakse noortele teadmisi sõjaajaloost, rahvusvahelistest organisatsioonidest, elanikkonna kaitsest ning esmaabist.
  • Õpilased õpivad mõistma sõjaliste konfliktide mõju ühiskonnale ja inimeste saatusele ning analüüsivad sõja tagajärgi ja seoseid ühiskondlike protsessidega. Õppesisu hõlmab ka Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis ning tänapäeva sõjalisi kriise, sõdasid ja relvakonflikte. Õpik tutvustab ka Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ning riigikaitse juhtimist, sealhulgas Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesandeid ning struktuure. Samuti käsitletakse kaitseväeteenistust ja selle erinevaid vorme.
  • Õpik pakub põhjalikku teadmiste pagasit riigikaitse valdkonnas ning aitab õpilastel mõista laiapindse riigikaitse olulisust ning Eesti riigikaitsepoliitika põhimõtteid. Kursuse eesmärk on tugevdada noorte sidet riigiga ja anda uusi teadmisi lõimingus teiste sotsiaalainetega (nt ajalugu, ühiskonnaõpetus).

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee.
Ühiskonnaõpetuse materjalid leiate kategooriast Ühiskonnaõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/uhiskonnaopetus