Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Pehme köide, värviline, A4, 152 lk, 2016, juurdetrükk 2020 ja 2021


Mauruse ja Eesti füüsika seltsi koostöös valminud tööraamat on ainus 7. klassi loodusõpetuse õppematerjal, mis arvestab 2015. aastal tehtud riikliku ainekava muudatusi. Olulisim neist on, et õpitavat seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.


 • Kokkuvõttev praktiline töö iga suurema teema lõpus.
 • Valmistab õpilase ette füüsika ja keemia õppimiseks 8. klassis.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.

 

 

 AUTORITEST

Riina Murulaid on Miina Härma gümnaasiumi füüsikaõpetaja ja Eesti füüsika seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse liige, kes on osalenud nii praeguse põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava töörühmas.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetaja, kes on osalenud loodusõpetuse riikliku ainekava töörühmas. Evi on „Eestimaa õpib ja tänab“ 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Katrin Vaino on töötanud pikalt keemiaõpetajana ning alates 2013. aastast töötab ta Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse teadurina. 

Piret Vacht on Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi doktorant ning õpetaja Tallinna 32. keskkoolis. Tema teadustöö peamised valdkonnad on keskkonnakaitse, -seisund ja -tehnoloogia.

 

Viited lisamaterjalidele

I osa. Inimene uurib loodust

II osa. Ainete ja kehade mitmekesisus

III osa. Loodusnähtused

IV osa. Elusa ja eluta looduse seosed

Lisaks