Majandusõpetus

UUS! Majandusõpetuse tööraamat gümnaasiumile

Gerli Veeleid, Kristel Tomson
Klamberköide, värviline, A4, 2024

“Majandusõpetuse tööraamat” on gümnaasiumi valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe” ainekavast lähtuv praktiline õppematerjal, mis käsitleb majanduse olemust ning põhilisi mõisteid ja protsesse. Tööraamatu eesmärk on arendada õpilaste majanduslikku mõtlemist ja arusaama erinevate majandussüsteemide toimimisest. Käsitletakse indiviidi ja valitsuse rolli majanduses ning rahvusvahelist majandust, keskendudes kaubandusele, majanduspoliitikale ja rahvusvahelistele suhetele. 


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee.
Ühiskonnaõpetuse materjalid leiate kategooriast Ühiskonnaõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/uhiskonnaopetus