Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Ühiskonnaõpetuse töövihik 9. klassile. I osa

€ 8

I osa: pehme köide, kahevärviline, A4, 68 lk, 2023
II osa: pehme köide, kahevärviline, A4, ilmub 2024

  • 9. klassi ühiskonnaõpetuse töövihik toetab tööd õpikuga, võimaldades õpiku teemadega lähemalt tegeleda.
  • Iga peatüki juures on märgitud õpiku peatükk, mis aitab lahendada ülesannet.
  • Ülesanded õpetavad töötama erinevate allikmaterjalidega ning tutvustavad allikakriitilist ja kontekstipõhist lähenemist.
  • Mitmed harjutused lõimuvad teiste õppeainetega (ajalugu, matemaatika, geograafia, inimeseõpetus, eesti keel, multimeedia) ning aitavad kujundada üldpädevusi.
  • Suurt tähelepanu on pööratud teksti loomise ja visuaalse kirjaoskuse arendamisele.
  • Töövihikust leiab tööriistakasti, mis toetab uurimusliku õppe läbiviimist ning pakub ideid rühmatöödeks.