Matemaatika eksamikogumikud

Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks 2021. Tööraamat

Vaata näidislehekülgi!

Sellest tööraamatust on võimalik leida vajalikke valemeid, ülesannete näidislahendusi ning ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks. Õppevideod ja elektroonilised testid autori kodulehel allarveelmaa.ee

 • Sobib õpilasele nii klassis kui ka iseseisvalt eksamiks valmistumisel.
 • Selgitused ja käsikirjalised näidisülesanded koos lahendustega.
 • Sisekaanel kõik vajalikud valemid.
 • Sisaldab viimase seitsme aasta eksamitöid koos vastustega.
 • Ülesannete vastused eraldi peatükina tööraamatu lõpus.

Valmistu matemaatika riigieksamiks 2021. Tööraamat

Vaata näidislehekülgi!

Õppevahend on mõeldud 12. klassi lõpetajale, kes sooritab matemaatika riigieksami. Selles raamatus ei ole nn raskeid ülesandeid, mida võib leida igast ülesannetekogust. Autor seadis eesmärgiks panna raamatusse ülesanded, mis on esmapilgul lihtsad, kuid võivad eksamil tõsist peavalu valmistada. Keerulist ülesannet ei saa lahendada, kui eksitakse juba kõige lihtsamate teisenduste juures. Seetõttu pööratakse raamatus tähelepanu just detailidele.

Raamatu kasutajal on võimalus lahendada autori kodulehel teste ja vaadata õppevideoid: allarveelmaa.ee

 • Sobib õpilasele eksamiks valmistumisel.
 • Selgitused ja käsikirjalised näidisülesanded koos lahendustega.
 • Sisaldab nii kitsa kui ka laia kursuse ülesandeid.
 • Lühikokkuvõte iga teema juures nõutavatest teadmistest ja oskustest.
 • Sisaldab viimase kuue aasta eksamitöid (nii kitsas kui ka lai kursus) koos vastustega.
 • Eksamiülesandeid uuendatakse igas kordustrükis.
 • Ülesannete vastused eraldi peatükina tööraamatu lõpus.
 • Sisekaantel kõik vajalikud valemid.

Autorist

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning matemaatikaõpetajate koolitaja. Allari tegemistest saab täpsemat infot tema koduleheküljelt allarveelmaa.ee


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika/lisamaterjalid-matemaatika