Matemaatika eksamikogumikud

Kirjastus toetab keelekümblusklasse, pakkudes põhikooli ja gümnaasiumi eksamikogumikke ning gümnaasiumi tööraamatuid ka vene keeles.


Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks 2024. Tööraamat

Pehme köide, värviline, A4, 156 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2023

Sellest tööraamatust on võimalik leida vajalikke valemeid, ülesannete näidislahendusi ning ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks. Õppevideod ja elektroonilised testid autori kodulehel allarveelmaa.ee

 • Sobib õpilasele nii klassis kui ka iseseisvalt eksamiks valmistumisel.
 • Selgitused ja käsikirjalised näidisülesanded koos lahendustega.
 • Sisekaanel kõik vajalikud valemid.
 • Sisaldab viimase seitsme aasta eksamitöid koos vastustega.
 • Ülesannete vastused eraldi peatükina tööraamatu lõpus.

Подготовка к экзамену по математике за курс основной школы. Рабочая книга

Аллар Веелмаа

• Подходит ученикам для подготовки к экзамену как в классе, так и самостоятельно
• Пояснения и примеры заданий вместе с решениями
• На форзаце все необходимые формулы
• Содержит задания экзаменационных работ вместе с ответами за последние семь лет
• Ответы заданий отдельной главой в конце РК
• Дополнительно учебные видеофильмы и электронные тесты на домашней странице автора allarveelmaa.ee


Valmistu matemaatika riigieksamiks 2024. Tööraamat

Pehme köide, värviline, A4, 120 lk, 2020, uuendatud kordustrükk 2023

Õppevahend on mõeldud 12. klassi lõpetajale, kes sooritab matemaatika riigieksami. Selles raamatus ei ole nn raskeid ülesandeid, mida võib leida igast ülesannetekogust. Autor seadis eesmärgiks panna raamatusse ülesanded, mis on esmapilgul lihtsad, kuid võivad eksamil tõsist peavalu valmistada. Keerulist ülesannet ei saa lahendada, kui eksitakse juba kõige lihtsamate teisenduste juures. Seetõttu pööratakse raamatus tähelepanu just detailidele.

Raamatu kasutajal on võimalus lahendada autori kodulehel teste ja vaadata õppevideoid: allarveelmaa.ee

 • Sobib õpilasele eksamiks valmistumisel.
 • Selgitused ja käsikirjalised näidisülesanded koos lahendustega.
 • Sisaldab nii kitsa kui ka laia kursuse ülesandeid.
 • Lühikokkuvõte iga teema juures nõutavatest teadmistest ja oskustest.
 • Sisaldab viimaste aastate eksamitöid (nii kitsas kui ka lai kursus) koos vastustega.
 • Eksamiülesandeid uuendatakse igas kordustrükis.
 • Ülesannete vastused eraldi peatükina tööraamatu lõpus.
 • Sisekaantel kõik vajalikud valemid.

Подготовка к государственному экзамену по математике. Рабочая книга

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2022


Autorist

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning matemaatikaõpetajate koolitaja. Allari tegemistest saab täpsemat infot tema koduleheküljelt allarveelmaa.ee


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Matemaatika eksamikogumikud leiate kategooriast Matemaatika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika/lisamaterjalid-matemaatika