Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Pehme köide, kahevärviline, A4, 79 lk, pilootversioon 2020, koolide tagasiside põhjal täiendatud trükk 2021Mauruse uude esimese klassi üldõpetust toetavasse õppekomplekti kuulub kümme põhimaterjali.

Aabits
Aabitsa töövihik

Kirjatehnika vihik
Lugemik
Lugemiku töövihik
Matemaatika tööraamatu I osa, II ja III osa
Loodusõpetuse tööraamat
Jutulinna muusikaaed (veebipõhine muusikaõpik koolidele TaskuTarga ÕPI keskkonnas) 

 

  • Lugemis- ja kirjutamisülesanded
  • Vanasõnad ja mõistatused
  • Tähesalmid
  • Peenmotoorikat toetavad eelharjutused koos täheridadega
  • Keskendumist ja lõõgastumist soodustavad värvitavad tähed
  • Võimalus harjutada ka lahuskirja 

 

AUTORITEST

Jutulinna materjalide põhiautor Õnne Ints on töötanud üle 20 aasta klassiõpetajana ja pälvinud ka 2014. aastal Tartumaa aasta õpetaja tiitli. Ta on oma töös kasutanud pikalt üldõpetuslikku tööviisi. Praegu töötab Õnne Tartu luterliku Peetri koolis algklasside õpetajana. Õnne on kogu kontseptsiooni looja, kes seob eri materjalid ühtseks tervikuks.

Jutulinna materjalide autor on ka populaarne lastekirjanik Kätlin Vainola, kelle sulest ilmuvad kõik Jutulinna ilukirjanduslikud tekstid ja palad. Kätlin on ka kirjutanud Jutulinna 2. ja 3. klassi materjalide tekstid.

Kõik Jutulinna materjalid illustreerib armastatud kunstnik Elina Sildre, kes on illustreerinud teisedki Jutulinna teosed.

Matemaatika materjalid loob kogenud autor Regina Reinup, kes on kirjutanud õppematerjale ka teisele kooliastmele.

HEV-materjalidega töötab Ingrit Talvist, Paide Hillar Hanssoo põhikooli eripedagoog ja klassiõpetaja.

Jutulinna muusikaveebi autorid on Anne Ermast, Kaja Kaus ja Kristi Kiilu. Anne Ermast on Tallinna Kivimäe Põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendi ringi juhendaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lektor ning kolme lastelaulude kogumiku autor. Kaja Kaus on Jakob Westholmi Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja EMTA rütmika lektor. Kristi Kiilu on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala Eesti Muusikaakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi Ülikoolis.