Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Keemia töövihik 9. klassile

€ 8.50

Martin Saar, Neeme Katt

Vaata I poolaasta ja II poolaasta näidistunnijaotuskava!

LEHITSE
Õppeained: , . Märksõnad: , , , , .

Klamberköide, kahevärviline, A4, 128 lk, 2013, uuendatud trükk 2018, juurdetrükk 2019


Õppevahend jätkab 8. klassi töövihikust juba tuttavaks saanud stiili. Esimeses peatükis korratakse ühes uue materjali omandamisega ka 8. klassi õppematerjali. Kuna 9. klassi keemiakursuse põhirõhk on argielu ja – loodusega seotud teemadel, siis sisaldab ka töövihik rohkem vastavaid ülesandeid. Süsinikuühendite teema juures on toodud mitmeid artikleid, mis suunavad õpilasi koguma ja analüüsima teavet igapäevastest publitsistlikest tekstidest ja tarbetekstidest. Paljud ülesanded arendavad üldpädevusi, arendavad funktsionaalse lugemise oskust ja erineval kujul esitatud info kasutamise oskust.


  • Küsimused näitekatsete kohta.
  • IKT kasutamisele suunavad ülesanded.
  • Ülesanded, mis harjutavad põhikooli keemia lõpueksami ülesannete laadiga.
  • Ülesannetes on eelistatud argielulisi aineid ja nende muundumisi.
AUTORITEST

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passiivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu “Keemia lühikursus põhikoolile” autor.