Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Tervisevalikutest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. II osa

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2022

  • Sisaldab lühikest teoreetilist ülevaadet teemadest ja teemadega seotud mitmekesiseid ülesandeid.
  • Ülesanded toetavad riiklikus õppekavas sätestatud teadmiste ja oskuste omandamist.

AUTORIST

Tööraamatu autor on Keila kooli inimeseõpetuse õpetaja Heli Israel.