Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Mehaanika: dünaamika, perioodilised liikumised

€ 19.90

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Pehme köide, värviline, 100 lk, 2017, juurdetrükk 2021

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks: dünaamika; töö ja energia; perioodilised liikumised.

Õpetajatel on mehaanika õpetamiseks välja kujunenud oma metoodika ja nipid, mida aastast aastasse kasutatakse. Teaduse ja tehnoloogia areng nõuavad siiski oma ja 20. sajandi näidetega on 21. sajandi õpilasi keeruline kaasa haarata. Lainete levimist saab ka praegu illustreerida kivi vette viskamisel tekkivate lainetega. Kui jätta aga sinna juurde rääkimata näiteks gravitatsioonilainetest, siis võibki õpilastele tunduda, et mehaanika on pärit kusagilt kiviajast.

Oleme õpiku koostamisel esile tõstnud füüsikateadmiste rakendamist kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks, tuues gümnasistidele jõukohaseid ja arusaadavaid näiteid. Tähtsaks oleme pidanud ka füüsika lõimimist igapäevaelu ja teiste loodusainetega. Küsime näiteks, kuidas teatakse, mis on Maa või Kuu sees, st räägime maavärinatest, nii looduslikest kui ka tehislikest.

  • Füüsikateadmiste rakendamine kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks.
  • Jõukohased, arusaadavad ja kaasaegsed näited.
  • Füüsika lõimimine igapäevaelu ja teiste loodusainetega.

 

 

 

AUTORIST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning tunnustatud füüsika õppematerjalide autor. Tema loodud õppematerjalide hulgast leiab erinevaid füüsikanähtusikirjeldavaid videoid, laboratoorsete tööde juhendeid ja materjale täiendavaid slaidiprogramme. Indrek on osalenud õppekavade arendamises ja ette valmistanud õpilasi olümpiaadidel osalemiseks.