Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2020

II kooliastme usundiõpetuse õpik “Kohtumised. Väärtused ja valikud” on järg I kooliastme tööraamatule “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega.

  • Ladusas ja eakohases stiilis esitatud ainulaadne väärtusõpetusel põhinev materjal.
  • Saab kasutada ka lisamaterjalina ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.
  • Väärtuste temaatikat avatakse köitvate ja empaatiat arendavate isikulugude kaudu.
  • Esindatud on nii kristlik kui ka mittekristlik traditsioon.
  • Iga peatüki juures on välja toodud põhimõisted ja faktid.
  • Inspireerivad ülesanded, mis suunavad arutlema ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.

 

AUTORITEST

Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband ja Aleksandra Sooniste kirjutasid koos teise kooliastme usundiõpetuse õppematerjali. Tegemist on äärmiselt tugeva autorite koostööga: Olga töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina, Merike on Rakvere eragümnaasiumi õpetaja ja Aleksandra Tartu katoliku hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja.