Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks meie tellimiskeskkonda koolidele

Usundiõpetuse õpik II kooliastmele “Kohtumised. Väärtused ja valikud”

€ 9.20

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2020

 

II kooliastme usundiõpetuse õpik “Kohtumised. Väärtused ja valikud” on järg I kooliastme tööraamatule “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused”. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega. Väärtuste temaatikat avatakse erinevate religioossete ja maailmavaatelise taustaga inimeste  lugude kaudu. Õppekava selgroo moodustavad kardinaalvoorused, iga vooruse kohta on lugu vanast ajast, lähiajast ja kaasajast, esindatud on lugu kristlikust ja mittekristlikust traditsioonist. Iga tunni juures on välja toodud põhimõisted ja faktid ning lisatud inspireerivad ülesanded, mis suunavad õpitava väärtuse üle arutama ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.

 

  • Sobib lisaks usundiloo tunnile kasutamiseks lisamaterjalina ka ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.

 

AUTORITEST

Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband ja Aleksandra Sooniste kirjutavad koos teise kooliastme usundiõpetuse õppematerjali. Tegemist on äärmiselt tugeva autorite koostööga: Olga töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina, Merike on Rakvere eragümnaasiumi õpetaja ja Aleksandra Tartu katoliku hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja.