Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016

Tööraamat aitab lapsel avastada religiooniga seotud nähtusi, mõista tema kõrval elavaid teistsuguse maailmavaatega inimesi, mõelda enda jaoks selgemaks olulisi küsimusi ning avastada erinevate lugude ja traditsioonide tähendusi. Tööraamatu ajalise selgroo moodustab pühade aastaring, milles on põimunud rahvakombestik ja kristlik sisu: lõikustänupüha, hingedeaeg, jõulud, vastlad, munadepüha ehk ülestõusmispüha, nelipühad ehk suvisted, jaanipäev ehk leedopäev. Lisaks kohtub õpilane peatükkides eri religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib.

  • Aitab vastata lapse loomulikele eksistentsiaalsetele küsimustele, keskendudes väärtuskasvatusele.
  • Tutvustatakse eri religioonide esindajaid lapse vaatepunktist.
  • Tööraamat järgib pühade aastaringi, põimides omavahel rahvakombestiku ja kristliku sisu.
  • Kogemuspõhised praktilised ja loovad ülesanded.

 

 

AUTORITEST

Olga Schihalejev on Tartu ülikooli religioonipedagoogika kaasprofessor. Ta on töötanud usundiõpetuse õpetajana erinevates koolides nii gümnaasiumis kui ka põhikoolis Pärnus, Viljandis ja Tartus ning on mitmete õpikute ja metoodiliste materjalide autor.

Nete Tutsu on lõpetanud religioonipedagoogika magistrantuuri usuteaduse instituudis ja töötanud Viimsi koolis kultuuriloo õpetajana. Praegu töötab Nete püha Johannese koolis õpetajana.

Greete Palksaar on töötanud usuõpetuse õpetajana algklassides. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis religioonipedagoogika magistrantuuri ja tal on teoloogia bakalaureusekraad.

Helene Toivanen on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala ja õpetanud usundiõpetust nii Eesti kui ka Soome lastele, alates algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuklassideni. 2019. aasta sügisel õpetas Helene noori Kagu-Aasias Myanmaris.

Aleksandra Sooniste on Tartu katoliku hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonnas magistriõpingud religioonipedagoogika alal. Tema peamiseks erialaseks uurimisvaldkonnaks on konstruktivistlik õpikäsitlus ja probleemõpe.