Hea klient! Vahemikus 12.07–08.08 võib arve väljastamine ja kauba tarne puhkuste tõttu tavapärasest kauem aega võtta. Täname mõistva suhtumise eest!

Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016


Usundiõpetuse tööraamat esimesele kooliastmele „Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused“ aitab lapsel avastada religiooniga seotud nähtusi, mõista tema kõrval elavaid teistsuguse maailmavaatega inimesi, mõelda enda jaoks selgemaks olulisi küsimusi ning avastada erinevate lugude ja traditsioonide tähendusi. Tööraamatu ajalise selgroo moodustab pühade aastaring, milles on põimunud rahvakombestik ja kristlik sisu: lõikustänupüha, hingedeaeg, jõulud, vastlad, munadepüha ehk ülestõusmispüha, nelipühad ehk suvisted, jaanipäev ehk leedopäev. Lisaks kohtub õpilane eri religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib.


 • Iga teema juures leidub
  • lugu kristlikust traditsioonist;
  • lugu mittekristlikust traditsioonist;
  • kohtumine ühe religiooni esindajaga;
  • ühe püha tutvustus.
 • Ülesannetes seostatakse iga teema õpilase enda kogemusega.
 • Praktilised ja loovad ülesanded. 

 

 

AUTORITEST

Olga Schihalejev töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina. Ta on töötanud ka usundiõpetuse õpetajana Pärnus, Viljandis ja Tartus ning on mitmete õpikute ja metoodiliste materjalide autor.

Nete Tutsu on lõpetanud religioonipedagoogika magistrantuuri usuteaduse instituudis ja töötanud Viimsi koolis kultuuriloo õpetajana. Praegu töötab Nete püha Johannese koolis õpetajana.

Greete Palksaar on töötanud usuõpetuse õpetajana algklassides. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis religioonipedagoogika magistrantuuri ja tal on teoloogia bakalaureusekraad.

Helene Toivanen on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala ja õpetanud usundiõpetust nii Eesti kui ka Soome lastele, alates algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuklassideni. 2019. aasta sügisel suundub Helene õpetama noori Kagu-Aasiasse Myanmari.

Aleksandra Sooniste on Tartu katoliku hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonnas magistriõpingud religioonipedagoogika alal. Tema peamiseks erialaseks uurimisvaldkonnaks on konstruktivistlik õpikäsitlus ja probleemõpe.