Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam

€ 8.90

Klamberköide, mustvalge, A4, 96 lk, 2022, uuendatud trükk 2024

  • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks nii enne riigieksamit kui ka enne B2-taseme eksamit.
  • Koondab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis lähtuvad igapäevaelust.
  • Annab selge ülevaate peamistest keelereeglitest.
  • Katab kõiki tähtsamaid eesti keele valdkondi, kus eesti keelt teise keelena kasutajad võivad libastuda.
  • Sisaldab valikut eelmiste aastate eksamivariantidest.

Vaata kõiki eesti keel teise keelena digimaterjale: taskutark.ee/topic/eesti-keel-teise-keelena


AUTORIST

Helis Oidekivi on õpetaja ja koolitaja, kelle juhendamise järgi õpivad eesti keele ilu ja nüansse nii eesti- kui ka muukeelsed kõnelejad, nii kooliealised kui ka täiskasvanud. Peale selle on Helis keele- ja sisutoimetaja. Õppematerjalide koostamisel tugineb ta nii keeleteaduslikele teadmistele, sätestatud normidele kui ka isiklikele kogemustele.