Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Valmistu põhikooli lõpueksamiks. Eesti keel 2024

€ 9.90

Klamberköide, mustvalge, A4, 96 lk, uuendatud trükk 2023

  • Ülesanded on esitatud teemade kaupa koos peamiste keelereeglitega.
  • Koondab nii ortograafiaharjutusi kui ka lugemisülesandeid.
  • Lugemisülesannetes on esindatud eri tüüpi tekstiliigid (tarbetekstid, ajakirjandus- ja ilukirjandustekstid).
  • Sobib ka iseõppijale, sisaldab ortograafia- ja lugemisülesannete vastuseid.
  • Kogumiku abil saab valmistuda nii lõpueksamiks kui ka gümnaasiumisse sisseastumiseks.
  • TaskuTargas ka digikogumikuna, sh interaktiivsed ülesanded.