Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Jutulinna muusikaaed. Muusika e-keskkond 1. klassile (aastane kasutuslitsents koolile)

Veebipõhine, asub TaskuTarga keskkonnas, hind õppeaastaks koolile 150€.

Palume kooli tellimuse esitada tellimiskeskkonnas.

LOE LISAKS Vaata TaskuTargas

Veebipõhine, 2021.

Jutulinna muusikaaed on veebipõhine muusikaõpik ja lisamaterjalide kogumik I kooliastmele, mis aitab õpetajal tekitada lastes muusikahuvi ning toetab aineoskuste õpetamisel ning kultuurilise silmaringi avardamisel.

  • Veebiõpiku koostamisel on peetud oluliseks õppetöö sidumist suhtlus- ja väärtuspädevuste arendamisega.
  • Tähtsal kohal on ka Eesti rahvakultuur ning traditsioonid – nii on õpikus eraldi peatükid näiteks rahvakalendri tähtpäevade kohta.
  • Jutulinna muusikaaed ühendab endas nii muusika- kui ka üldõppe pädevusi.