Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks meie tellimiskeskkonda koolidele

Jutulinna muusikaaed. Muusika e-keskkond 1. klassile (aastane kasutuslitsents koolile)

Veebipõhine, valmib 2021/2022. õppeaastaks. Ilmub august 2021, hind 100€

Veebipõhine, valmib 2021/2022. õppeaastaks.

Jutulinna muusikaaed on veebipõhine muusikaõpik ja lisamaterjalide kogumik I kooliastmele, mis toetab õpetajat eesmärkide saavutamisel:

  • õpilastes muusikahuvi tekitamine;
  • õpilaste suhtlus- ja väärtuspädevuste (koostöö, suhtlemisoskus, kohusetunne, vastutustunne, empaatia jne) arendamine;
  • aineoskuste õpetamine;
  • õpilastele jõukohaste ülesannete pakkumine;
  • kultuurilise silmaringi avardamine;
  • Eesti rahvakultuuri ja traditsioonide tutvustamine.