Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Klamberköide, värviline, A4, 2024

“Majandusõpetuse tööraamat” on gümnaasiumi valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe” ainekavast lähtuv praktiline õppematerjal, mis käsitleb majanduse olemust ning põhilisi mõisteid ja protsesse. Tööraamatu eesmärk on arendada õpilaste majanduslikku mõtlemist ja arusaama erinevate majandussüsteemide toimimisest. Käsitletakse indiviidi ja valitsuse rolli majanduses ning rahvusvahelist majandust, keskendudes kaubandusele, majanduspoliitikale ja rahvusvahelistele suhetele.