Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Eesti ajalugu gümnaasiumile. I osa

€ 18.50

Lauri Vahtre, Mart Laar

Tulemas kordustrükk, hind 18,5 €

Vaata näidislehti Digimaterjal
Õppeained: , . Märksõnad: , , , .

Pehme köide, värviline, 170×250 mm, 208 lk, 2013, uuendatud trükk 2022


Tegemist on uuendatud uustrükiga kogenud õpikuautorite Mart Laari ja Lauri Vahtre kirjutatud kaheosalisest gümnaasiumiõpikust. Õpik viib õppija ja õpetaja, aga miks mitte ka juba koolitee läbinu selges keeles Eesti ajaloo radadele esiajast lähiajalooni. Autorid käsitlevad Eesti ajalugu jutustusena, loobudes ülemäärasest faktikesksusest ning rõhutades ajaloosündmusi tinginud mõjutegureid. Seejuures tehakse kõrvalepõikeid ka Eestist välja.


  • Sisaldab ülesandeid, mis suunavad õppijat iseseisvale uurimistööle.
  • Kujundatud ja illustreeritud ajakohaselt ning õpitulemuste saavutamist toetavalt.
  • Sisaldab rohkelt temaatilisi viited aime- ja ilukirjandusele, filmidele ja raadiosaadetele.
  • Peatükid algavad eelhäälestavate küsimustega, mis aitavad luua seoseid varem kogutud teadmistega.
  • Õpiku lõpus nimeindeks ja mõistesõnastik. 

AUTORITEST

Mart Laar on ajaloolane, kogenud õpikuautor ja poliitik, kes on valitud kuuel korral riigikogu liikmeks ning nimetatud kahel korral peaministriks. Mart Laari peamised uurimisvaldkonnad ajaloolasena on Eesti 19. sajandi rahvuslik liikumine ja Teine maailmasõda.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.