Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Eesti keele tööraamat 7. klassile. II osa

€ 9.50

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 144 lk, 2021

  • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
  • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
  • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, rohkelt liikumisülesandeid.

AUTORITEST

Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel on Tartu erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.