Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Jutulinna loodusõpetuse tööraamat 1. klassile

€ 8

Õnne Ints

Vaata I poolaasta 1.–8. nädala ja 9.–15. nädala lühitöökava!

Vaata II poolaasta 16.–22. nädala ja 23.–35. nädala lühitöökava!

VAATA NÄIDISLEHTI TaskuTark ÕPI

Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2021

  • Loodusõpetus on Jutulinna 1. klassi õppekomplekti keskne osa – loodusõpetuse teemad läbivad kõiki teisi aineid.
  • Iga peatüki alguses häälestavad küsimused, millele tunni lõpuks leitakse vastus.
  • Järgib looduse aastaringi.
  • Sisaldab lihtsasti läbiviidavaid katseid ja vaatlusi.
  • Tööraamatu vahel on lisakaardid, mis õpetavad tundma taimi, loomi, aastaaegu ning sorteerima prügi. Ühel küljel pilt ja teisel sõna.