Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Väike protsendiraamat

€ 9.90

Pehme köide, värviline, 140 × 209 mm, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2018

 

Protsendid on üks esimesi raskemaid teemasid põhikooli matemaatikas, millega näevad vaeva paljud õpilased. Raamat on kirjutatud lihtsas keeles, arvestades sihtgrupina põhikooli õpilasi. Põhjalikult ja pildimaterjali abil avatakse protsenditeema kolm keskset mõistet: tervik, osa ja protsendimäär. Näidete abil õpitakse lahendama ülesandeid. Raamat on mõeldud täiendavaks õppematerjaliks põhikooli õpilastele ja käsiraamatuks laiemale lugejaskonnale.

 

  • Lihtne ja arusaadav tekst.
  • Näited igapäevaelust.
  • Näidisülesanded.
  • Lisas õppimist näitlikustavad vahendid: pitsa jagamine ja protsendiketas.

 

 


 

 

AUTORIST

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna ülikoolis on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja.