Hea klient! Vahemikus 21.06–05.07 tasutud tellimused saadetakse puhkuste tõttu laost välja alates 06.07. Täname mõistva suhtumise eest!

Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Maarja Tinn, Ulla Herkel

Ilmub 2022, hind 15.50€

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, ilmub 2022

  • Diferentseeritud ülesanded, mille sisu ja raskusaste toetavad individuaalset lähenemist ning suurendavad õpimotivatsiooni.
  • Põhipeatükke toetavad lisapeatükid (nt „Õiguskord“ ja lisapeatükk „Noored ja õigus“; „Ministeeriumid“, lisapeatükk „Suhtlus riigiametitega“).
  • Temaatilised viited põhiseaduse tekstile – hea võimalus teha tööd riigiloome aluspõhimõtetest lähtuvalt.
  • Läbivad liinid: märka demokraatiat, ennusta!
  • Rohkelt elulisi näiteid ja juhtnööre eluliste küsimuste lahendamisel.
  • Peatükkides kasutatud pildid toetavad sisu.
  • Lisaks õpikule on koostamisel ka töövihik (ilmub 2022).

 

Õpik on kui teejuht noorele inimesele, kus näitlikustades selgitatakse ühiskonna toimimise põhiprotsesse. Iga teema juures on õpilasele kaasamõtlemiseks küsimused, mis toetavad ennekõike mõistmist ja seoste loomise oskust. Õpilast suunatakse erinevate teemade juures läbivalt märkama ja väärtustama õigusriigi toimimise põhimõtteid ning demokraatlikku käitumiskultuuri, mis on ainsaks tagatiseks demokraatliku riigikorra jätkumisele. Õpikus käsitletakse teemasid viisil, mis aitavad õpilasel tunda end täisväärtusliku ja aktiivse ühiskonnaliikmena ning toetavad arusaama sellest, et tema hoiakud ja käitumine mõjutavad alati ühel või teisel viisil ühiskonda.

Õpikus on läbiva liinina rõhutatud demokraatiale omaste protsesside märkamist ning ühiskonna edasise arengu üle mõtisklemise tähtsust. Samuti pööratakse läbivalt tähelepanu ka Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvidele, sidudes neid käsitluse all olevate teemadega, eesmärgiga anda neile reaalne ja õpilasele mõistetav sisu.

Probleemide käsitluse juures on püütud näidata probleemide komplekssust ja mitmekihilisust, hoidudes liigsetest lihtsustustest, mis võiksid toita väärarusaama, et keerulistele ühiskondlikele probleemidele on olemas lihtsad lahendused.

AUTORITEST

Ulla Herkel on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes teeb oma igapäevatööd Tallinna saksa gümnaasiumis ja Tallinna 32. keskkoolis. Ta on pühendunud õpetaja, otsides alati võimalusi tuua oma tundidesse sisse ühiskonnas aktuaalseid teemakäsitlusi, et neid oma õpilastega arutada, pidades silmas õpieesmärke ja osates valida vajalikud toetavad vahendid ja struktuuri. Ta on saanud oma õpetajateel mitmeid tunnustusi nii kolleegidelt kui ka riigilt, ent mis kõige olulisem – ta on oma õpilaste hulgas kõrgelt hinnatud õpetaja.

Maarja Tinn on pikaaegse kogemusega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, alates 2020. aastast ka Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esinaine. Tema erialaste huvide fookusesse kuuluvad muuhulgas ka kodanikuhariduse teemad – ta on neid teemasid käsitlenud nii okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu temaatilisi näitusi kureerides kui ka töötades nooremteadurina rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS) Tallinna ülikooli uurimisrühmas.