Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada tellimiskeskkonda.

Matemaatika tööraamat 7. klassile

Silvia Pajus

Koolid saavad pabertööraamatu tellimuse esitada tellimiskeskkonna kaudu. Tööraamatu leiate kategooriast „Matemaatika“.

Vaata TÖÖKAVA!

Eraisikuna pabermaterjali tellida pole võimalik. Eraisikutele avaneb peagi võimalus soetada digitööraamatu kasutusõigus Taskutargas.

Vaata näidislehti

Pehme köide, värviline, A4, 192 lk, 2022

Autori eesmärk on suunata ja ergutada õpilaste eneseteadlikku õppimist ja oskust luua seoseid nii varasemate teemade kui ka elus ettetulevate probleemidega.

  • Õppetunnid katavad kogu õppeaasta.
  • Iga teema algab probleemülesandega (küsimus, arutelu), oodatavate õpitulemuste tabeliga.
  • Teema alguses on välja toodud vajalike eelteadmiste tabel ja eelteadmiste test.
  • Ülesanded jaotuvad õpitulemuste kaupa ja on arvesse võetud õppurite erinevat võimekust.
  • Iga teema lõpeb nn lõpptesti ja eneseanalüüsi tabeli täitmisega.
  • Õppetunni lõpus saab õpilane koostada oma ülesande vaadeldud teemal.
  • Iga teema juurde selgitav õppevideo ja näidisülesannete videod.