Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Väike funktsiooniraamat

€ 9.90


Pehme köide, värviline, 148 × 209 mm, 64 lk, 2016


Funktsioonide teema on üks kesksemaid teemasid matemaatikas ning sellega tutvumist alustatakse just põhikoolis. Funktsioon on mingi eeskiri või reegel, mis laiemas mõttes määrab kindlaks põhjuse ja tagajärje seose. Või teisisõnu – määrab kindlaks, milline on väljund iga konkreetse sisendi puhul. Raamat on mõeldud täiendavaks õppematerjaliks põhikooli õpilastele ja käsiraamatuks laiemale lugejaskonnale.


 

  • Lihtne ja arusaadav tekst.
  • Lineaarsõltuvus.
  • Pöördvõrdeline sõltuvus.
  • Ruutsõltuvus.
  • Funktsioonide graafikud ja nende joonestamine. 

 

 

 

AUTORIST

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna ülikoolis on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja.