Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Perekonnaõpetuse tööraamat gümnaasiumile

€ 5.50


Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2016


Perekonnaõpetuse tööraamat esitab igas peatükis küsimusi, millele tihti puuduvad ühesed vastused, kuid mis annavad võimaluse arutleda, argumenteerida ja mõtiskleda erinevate perekonda puudutavate aspektide üle. Tööraamatu keskseks eesmärgiks on arendada noortes oskust väärtustada iseennast, oma lähedasi ja erinevaid inimestevahelisi suhteid. Õppematerjalis on rohkelt erineva suunitlusega küsimusi ja ülesandeid, mis toetavad nii individuaal-, rühma- kui ka paaristööd ning IKT vahendite kasutamist.


 • Kogenud ja tunnustatud autor.
 • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
 • Õpetab väärtustama iseennast ja oma suhteid.
 • Õpetab teisi inimesi austama.
 • Toetab individuaaltööd.
 • Toetab rühma- ja paaristöid.
 • Kõneleb ausalt ja selgelt inimestevahelistest suhetest. 

 

AUTORIST

Maret Ney on lõpetanud Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi õpetaja eriala ning töötas pikalt Tallinna prantsuse lütseumi õpetajana. Maret on koostanud õppematerjale ning koolitanud õpetajaid erinevatel perekonnaõpetuse teemadel.

 

 

Viited lisamaterjalidele

1.1. Perekonna ja leibkonna mõisted

Perekonna definitsioonid:

Leibkonna definitsioonid:

1.4. Kuidas perekonna mõiste ikka veel muutub?

1.7. Mida ütlevad perekonna kohta seadused?

1.8. Mis siis, kui kõik ei lähe nii, nagu soovid?

1.9. Millest koosneb peres eelarve?

1. osa kokkuvõtteks: perekonna olemust avav miniuurimus

2.1. Mis peitub mõiste seksuaalsus taga?

2.3. Millest koosneb seksuaalne identiteet?

2.4. Mis on turvaline seksuaalkäitumine? Kas pelgalt seks kondoomiga?

2.5. Mille järgi valida rasestumisvastast vahendit?

2.6. Kas abort on rasestumisvastane vahend?

 • Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus
 • 2.7. Mis on seksuaalõigused?

  2. osa kokkuvõtteks: Mis värvi on armastus?

  3.1. Miks on oluline kiindumussuhte loomine?

  3.3. Millega värsked lapsevanemad kokku puutuvad?

  3.4. Ka isa võib jääda lapsepuhkusele

  3.5. Millised on laste ja vanemate õigused?

  3. osa kokkuvõtteks: Mida teha, kui laps vajab abi?

  4.1. Kuidas võib meedia mõjutada perekonnaelu?

  4.3. Milles peitub perekonna jõud?

  Soovituslikud kodulehed

  Tervise Arengu Instituut: