Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

€ 8.90

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2021

  • Põnev ja õpilasesõbralik teekond tervisemaailma.
  • Läbivad tegelased Keit ja Karol, kellega õpilased saavad samastuda.
  • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
  • Mitmekesised ülesanded: arutelud, seoste loomine oma eluga, funktsionaalne lugemine, paaris- ja rühmatööd.