Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa

€ 8.90

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2021

 • Läbiv tegelane Keit, kellega õpilane saab samastuda.
 • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
 • Mitmekesised ülesanded: arutelud, seoste loomine oma eluga, funktsionaalne lugemine, paaris- ja rühmatööd.
 • Toetavad veebimaterjalid:
  • töökava,
  • lisaülesannete kogu,
  • alla laaditavad ja prinditavad kontrollülesanded õpitulemuste hindamiseks,
  • interaktiivsete õppeülesannete kogu, mis sisaldab nii harjutavaid kui ka hindamist võimaldavaid ülesandeid.