Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 200 lk, 2022

  • Käepärases formaadis tööraamat esitab lühidalt ja lihtsalt vajalikud keelereeglid.
  • Mitmekesine harjutusvara, põnevad ülesanded ja liikumismängud aitavad teooriat kinnistada.
  • Tekstid on valitud lähtuvalt otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
  • Rõhk on loovuse soodustamisel, silmaringi laiendamisel, isiksuse mitmekülgsel arendamisel.

 

AUTORITEST

Merle Pindmaa ja Eerika Tõldsepp on Tartu erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.