Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 152 lk, 2014, täiendatud trükk 2015


„Maailm veetilgas“ on kohustusliku gümnaasiumikursuse „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“ õpik. Õpik aitab tajuda lugemist loomingulise tegevusena ja teadvustada lugeja rolli teksti kaasloojana. Õpiku autorite lähenemine on uudne – kirjandusteadust uuriva semiootikuna läheneb Eva Lepik kirjandusele värske pilguga, Edward Kessi kogemus nii õppematerjalide koostajana kui ka õpetajana väljaspool Eestit annab tekstile lisaväärtuse.


  • Olulisemate kirjandusterminite ja -žanrite selgitused.
  • Uudne kirjandusteoreetiline lähenemine.
  • Avar vaade kirjanduslukku.
  • Palju lugemistekste.
  • Ilmekad tekstinäited.
  • Rohkelt illustratiivset materjali. 

AUTORITEST

Eva Lepik on semiootik ja kirjandusteadlane, kes on avaldanud käsitlusi eesti kirjandusest, teatrist, ajakirjandusest, keeleuuendusest ja poliitikast. Ta on Tartu ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu ja MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse liige.

Edward Kess on Brüsseli Euroopa kooli õpetaja, kes edendab huvi eesti keele ja kirjanduse vastu aktiivselt ka väljaspool ainetunde. Edward on Eesti emakeeleõpetajate seltsi liige.