Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Lähiajalugu gümnaasiumile. II osa

€ 18.50

Poolkõva köide, värviline, 170 x 250 mm, 288 lk, 2018, uuendatud trükk 2023


Lähiajaloo õpiku II osa käsitleb Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil. See on üles ehitatud kronoloogilis-temaatilisel printsiibil ning läheb edasi 20. sajandi teise poolega. Näiteks suunatakse õpilasi analüüsima ja hindama külma sõja tekkimise põhjusi ja kujunemist. Ka selles õpikus on palju ülesandeid kaartide ja allikate kohta ning asjakohaseid viiteid kirjandusele ja (dokumentaal)filmidele.


  • Palju kaarte.
  • Arendab analüüsivõimet.
  • Käsitleb maailma ajalugu.
  • Käsitleb Eesti ajalugu.
  • Palju huvitavat lisamaterjali.
  • Suunab iseseisvale uurimistööle.
  • Avardab silmaringi. 

AUTORITEST

Toomas Hiio on ajaloolane, kelle peamised uurimissuunad on Eesti, Tartu ülikooli ja üliõpilaskonna ajalugu 19. sajandi algusest kuni 20. sajandi lõpuni ning Eesti 20. sajandi sõjaajalugu. Ta on Eesti mälu instituudi uurimisjuht, Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktori asetäitja uurimistöö alal ning Euroopa mälu ja süüme koostöökogu (PEMC) juhatuse liige.

Karin Lippus on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna. Alates 1995. aastast on ta töötanud Tallinna prantsuse lütseumis, kus on praegu gümnaasiumiastme ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.