Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Введение в физику. Кинематика поступательного движения

€ 19.90

Pehme köide, värviline, 160 lk, 2022

  • Õpilastele jõukohased eri tüüpi ülesanded.
  • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
  • Praktiliste tööde soovitused.
  • Teemade lõpus kokkuvõte ja kontrollküsimused.
  • Indeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus.