Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Ajaloo töövihik 7. klassile. Keskaeg. II osa

€ 6.90

Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2017, juurdetrükk 2020


Töövihikuid koostades oli eesmärgiks luua materjal, mis võimaldab diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on palju ning nende seast saab teha valikuid. Seitsmenda klassi ajaloo töövihikute kontseptsiooni keskpunktis on loovkirjutamine, mis aitab laste fantaasial areneda. Ülesandeid lahendades lähevad lapsed ajastu sisse, võrdlevad, fantaseerivad, samastuvad ja leiavad erinevusi.


  • Põhirõhk on loovkirjutamisel.
  • Väga suur valik eri tüüpi ülesandeid:
    • töö ajalooallikatega,
    • loomingulised ja fantaasiat arendavad ülesanded,
    • arutelud,
    • IKT kasutamist toetavad ülesanded.
AUTORITEST

Piret Tänav on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Miina Härma gümnaasiumis. Ta on õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka rahvusvahelises õppes ning on koostanud õppematerjale riigieksamiteks valmistujatele ja retsenseerinud nii õpikuid kui ka töövihikuid.

Triin Hirvlaan (Pukk) on Tartu ülikooli magister, kelle põhierialaks on kunstiajalugu ja lisaerialaks üldajalugu. Ta on tegelenud õppematerjalide toimetamise ja koostamisega üle seitsme aasta.