Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Matemaatika töövihik 9. klassile

€ 8.50

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2017, uuendatud trükk 2019, juurdetrükk 2023


9. klassi töövihiku ülesandeid valides on lähtutud sellest, et oleks piisavalt materjali põhioskuste omandamiseks ning harjutusi nende oskuste rakendamiseks. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vormistamisele, selle jaoks on esitatud käsikirjalisi näidislahendusi. Töövihikus on üsna palju kompleksülesandeid, mille lahendamiseks on vaja teada varem õpitud seoseid ja valemeid. Töövihiku lõpust leiab kaks põhikooli eksamitöö näidisvarianti. Paljude ülesannete juures on olemas ka vastused, et töö tulemust kohe kontrollida.


  • Erinevad ülesanded.
  • Ülesannete vastused.
  • Sisekaanel 9. klassi valemite raudvara.
AUTORIST

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning matemaatikaõpetajate koolitaja. Allari tegemistest saab täpsemat infot tema koduleheküljelt www.allarveelmaa.ee