Vabandus

Kirjastus Maurus käis mõnda aega kohtus. Vaidlusteemaks oli väidetav autoriõiguste rikkumine meie Eesti ajaloo õpiku I köites. Soovist lõpetada pikaks venivat kohtuvaidlust, sõlmisime kompromissi ning avaldame selle osaks oleva vabanduse: 

“OÜ Maurus Kirjastus vabandab Aivar Kriiska ees, et rikkus tema autoriõigusi, kui avaldas õpikus „Eesti ajalugu I gümnaasiumile“ 2013.a esimeses trükis lk 18 ja 20 kaardid, mille autoriõigus kuulub hagejale. Samuti rikkus OÜ Maurus Kirjastus Aivar Kriiska autoriõigusi, kui avaldas õpikus „Eesti ajalugu I gümnaasiumile“ 2013.a esimeses trükis ja kordustrükis fotod: 1) Tulekivist kõõvitsad Pulli asulakohalt, 2) Tüüpilise kammkeraamika killud Villa asukohalt, 3) Luust inimkujulised ripatsid Tamula asukohalt, 4) Pronksist odaots Muhust, 5) Pronksis habemenuga Jõelähtme VII kiviristkalmest, 6) Kaelavõrud Mustmätta peitleiust, 7) Õõskirves Kärde tarandkalmest, 8) Ammunõela otsad Otepää linnuselt.”