Esimese klassi eesti keele õppekomplekt

Tartus toimud Lugemisühingu konverentsil “Alustame aabitsaga” kergitasime esimest korda saladuseloori oma ettevalmistamsiel olevalt esimese klassi eesti keele õppekomplektilt, mis valmib lõplikult 2015. aasta augustis. Autorid on Janno Põldma, Heiki Ernits, Heli Prii ja Loone Ots ning komplekt valmib koostöös Joonisfilmiga.

 

Mauruse esimese klassi õppekomplekt vastab põhikooli riiklikule õppekavale ja arvestab 21. sajandi Eesti lapsega. Eesmärk on ärata huvi emakeele ja lugemise vastu ning kinnistada õppekavas rõhutatud väärtusi ja pädevusi.

Õppekava peab tähtsaks nii eesti kultuuri traditsioone kui üleilmse kogukonna toimimiseks vajaliku avatuse, sallivuse ja erinevuste tunnustamist. Mauruse esimese klassi eesti keele õppekomplekt rõhutab loova, mitmekülgse ja eri rollides toimetuleva isiksuse arengut, lõimides emakeelt teiste õppeainetega

Autorid on valinud aabitsa keskkonnaks lastele tuntud ja omaks võetud Leiutajateküla Lotte maailma, kus tegutsevad väga erinevad, kuid üksteist austavad ja hoidvad ning ühiseid väärtusi edendavad elanikud. Aabitsas ja lugemikus kujutatud väärtushinnangud ja käitumismustrid on samad, mida ootame koolilastelt, tulevastelt kodanikelt. Neid ühendab loovus, optimism, huumorimeel ja aktiivne eluhoiak. Köitvad stseenid peaks suunama last lugema lisa ka väljaspool koolitunde ning kujundama positiive suhtumise lugemisse.

Õppekomplekti juurde kuulub õpetajaraamatu ülesannet täitev põhjalike selgitustega näidistöökava. Kogu emakeele komplekt on lõimitud nädalateemade kaupa ka matemaatika ja loodusõpetuse tööraamatutega, mis Maurusel samuti ettevalmistamisel.

2014/15 õppeaastal katsetatakse õppekomplekti 8 koolis ligi 500 õpilasega 20 õpetaja osavõtul.

Komplekti kuuluvad: aabits, aabitsa töövihik, kirjatehnikavihik, lugemik (õpik teiseks poolaastaks) ja lugemiku töövihik.